Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholiekleven-video: Lourdes in Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Katholiekleven-video: Lourdes in Heiloo

Van 5 t/m 9 april was Ber­na­dette in Heiloo, dat ook wel ‘het Lourdes van het noor­den’ wordt genoemd. De reliek van Ber­na­dette raakt mensen, ver­telt Jeroen de Wit, rector van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. “Ik ver­trouw echt dat God zijn kracht zal tonen in het leven van deze mensen.”

 

 

Gebaar van het water

Het gebaar van het water is een onder­deel van de rondreis van het reliek van de heilige Ber­na­dette. Mensen hebben de moge­lijk­heid om een devotiege­baar te maken met het water. Tijdens de corona­pan­de­mie werd vier jaar lang het baden ver­vangen door een ‘waterge­baar’: een ziekenverple­ger giet wat water uit de bron van Massabielle in de han­den van de pelgrim. Die kan zo beant­woor­den aan de oproep van Maria aan Ber­na­dette Soubirous: “Kom en drink van de bron en was je daar.”

Ber­na­dette Soubirous

Portret van H. Bernadette Soubirous in Heiloo
Portret van H. Ber­na­dette Soubirous in Heiloo

Ber­na­dette Soubirous (1844-1879) zag als 14-jarig meisje in 1858 in een grot in Lourdes acht­tien keer een ver­schij­ning van een ‘mooie dame’. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de ver­schij­ningen ont­wik­kelde Lourdes zich tot een van de be­lang­rijk­ste Maria­bede­vaart­plaatsen ter wereld. Relieken brengen de her­in­ne­ring aan de be­tref­fen­de heilige dich­ter­bij en daar­mee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelo­vi­gen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voor­beeld na te volgen en hun voor­spraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Ber­na­dette door Neder­land wordt ook de bood­schap van Lourdes opnieuw onder de aan­dacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vin­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose