Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bernadette bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Programma in Heiloo

gepubliceerd: zondag, 7 april 2024
Bernadette bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Vrij­dag­avond 5 april, laat in de avond, kwam de reliek van Ber­na­dette naar Heiloo, waar die werd opgewacht door een veer­tigtal jon­ge­ren met kaarsen. Het was een mooie ont­vangst. Daarna begon een nacht­wake met uit­stel­ling tot de volgende ochtend. Rond 7.30 uur voegde Mgr. Hendriks zich bij hen en om 8.00 uur hebben we samen de H. Mis gevierd.

Ook op dat vroege uur was er toch al een vijf­tigtal pelgrims voor de gezongen Mis rond het beeld van O.L. Vrouw van Lourdes, de reliek van Ber­na­dette en de steen uit de Grot.

Op zater­dag 6 april werd de nacht­wake om 8.00 uur ’s ochtends af­ge­slo­ten met een Heilige Mis met Mgr. J. Hendriks. Het was die dag ook Eerste Zater­dag bede­vaart met om 12.00 uur een Heilige Mis, vereren van de relieken, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, een gezongen rozen­hoedje en een pro­ces­sie met het beeld van OLV van Lourdes naar de vijver, waar een replica staat van het beeld.

Op zon­dag 7 april, Beloken Pasen en de zon­dag van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid, droeg Mgr. J. Punt om 11.30 de Heilige Mis op, ver­vol­gens was er een picknick, catechese voor vol­was­se­nen, kin­de­ren en tieners, een prach­tige pro­ces­sie met de relieken van de Bede­vaart­ka­pel naar het Buitenaltaar. Daar was het voor ie­der­een moge­lijk om het ‘gebaar van het water’ te onder­gaan. Tot 16.00 uur waren er diverse pries­ters aanwe­zig voor het horen van de biecht op deze bij­zon­dere dag. De dag werd af­ge­slo­ten met een Heilige Mis. Na deze Mis was er nog een Heilige Mis van Sri Lankaanse bede­vaart­gan­gers, die een kleine pro­ces­sie door de kapel hiel­den met de beeltenis van de heilige Ber­na­dette Soubirous.

(ver­slag en foto's van 6 en 7 april door Mariska Adrichem)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose