Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Bernadette maakt Amstelveen-Bovenkerk tot een dag in Lourdes

Vrijdag 5 april

gepubliceerd: vrijdag, 5 april 2024
H. Bernadette maakt Amstelveen-Bovenkerk tot een dag in Lourdes

Op vrij­dag­och­tend 5 april ont­vingen we met vreugde de eerste gasten bij de reliek van H. Ber­na­dette Soubirous. Het was een bij­zon­der moment, waarop een stukje Lourdes naar ons toe kwam, zon­der dat we helemaal naar de Pyreneeën hoef­den te reizen.

De deuren van de kerk gingen van­och­tend om 7.00 uur open, verwel­ko­mend de eerste bezoekers en geïn­te­res­seer­den voor de release van de heilige Ber­na­dette. Gedurende de ochtend druppel­den mensen voort­du­rend binnen, op zoek naar een moment van stilte en be­zin­ning bij de reliekschrijn. Om 8.00 uur verzamel­den zich zo'n veer­tig mensen voor het ochtend­ge­bed, een mooi moment van samen­zijn.

Tegen 10.00 uur begon de kerk lang­zaam vol te stromen, in afwach­ting van de pontificale hoog­mis die om 10:30 uur zou plaats­vin­den met hoofd­cele­brant Mgr. Jan Hendriks, samen met de deken van Am­ster­dam en andere gees­te­lij­ken, waar­on­der twee pries­ters uit Rome die ons bezochten. In een sfeer van devotie vier­den we de vrij­dag van het Octaaf van Pasen.

Velen bleven na de mis hangen om de reliek van dichtbij te bekijken, een kaarsje aan te steken bij het maria­beeld, een moment van aanra­king te delen met De Rots en het Lourdes­wa­ter te gebruiken voor een kruisteken.

Om 12.00 uur sloten we de ochtend af met een prach­tige muzikale Rozen­krans, gezongen door Vincent Bouwens en met Bram Biersteker op het orgel.

Tussendoor is het een continue­stroom van jonge en oudere mensen, ge­zin­nen, mensen met rollator, scholen, een oma met klein­kin­de­ren. Allerlei mensen die even de kerk in lopen om bij de reliek te zijn en dan weer de kerk verlaten.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose