Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De wijzen uit het oosten

Van Kribbe tot Kerststal

gepubliceerd: zaterdag, 30 december 2023
De wijzen uit het oosten

Toen dan Jezus te Betlehem geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeru­za­lem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pas­ge­bo­ren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn geko­men om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeru­za­lem met hem. Hij riep alle hoge­pries­ters en schrift­ge­leer­den van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren wor­den. Zij ant­woord­den hem: “Te Betlehem in Juda.” Daarop zond hij hen naar Betlehem.” En zie, de ster die zij in het oosten gezien had­den, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moe­der Maria en op hun knieën neer vallend betuig­den zij het hun hulde. Zij haal­den hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaar­schuwd niet meer naar Herodes terug te keren, ver­trok­ken zij langs een andere weg naar hun land.

Wijzen uit het oosten brengen een bezoek. Magiërs, staat er in de oor­spron­ke­lijke, Griekse, tekst. Zij beston­den echt en hiel­den zich in waar­schijn­lijk Perzië (thans: Iran) bezig met het lezen van geheime bood­schappen in de sterren. En die ster, die zij volg­den, was waar­schijn­lijk een ver­schijn­sel dat zich had voor­ge­daan, een bepaalde stand van planeten.

Tegeltje van de Drie KoningenDit is hoe Matteüs over de geboorte van Jezus verhaald. Wat mysterieuze figuren met curieuze geschenken. Waar de her­ders van Lucas heel lokaal waren, voert Matteüs deze personen ten tonele. Het voedde de fantasie. Al snel werd dit verhaal uitge­beeld, bij­voor­beeld op een sarcofaag uit de tweede eeuw. Wijzen wer­den koningen. Het werd een reis een uit duizend-en-één nacht met een stoet aan kamelen. Nergens staat het getal drie, maar we hebben ze drie namen gegeven: Balthasar, Caspar en Melchior. Een van hen is jeug­dig, een ander van middel­ba­re leef­tijd en de derde ouder. De een ziet er uit als een Europeaan, de ander uit Klein-Azië en de laatste uit Afrika. In de spreek­taal noemen we 6 januari Drie­ko­nin­gen.

Toch doet het helemaal geen afbreuk aan dit mooie Bijbelse verhaal. Integen­deel. De bete­ke­nis van het verhaal wordt alleen maar nog helder­der: ie­der­een is welkom bij dit Kind en zijn moe­der Maria. De Kerk is voor ie­der­een. Todos! Todos! Todos!, liet paus Fran­cis­cus de jon­ge­ren van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van au­gus­tus 2023 in Lissabon, Portugal, hem nazeggen: de Kerk is er voor ie­der­een. Ook als je er anders bent, van elders komt...

 

(dit is de laatste bijdrage in de serie Van Kribbe tot Kerst­stal; in het gelijknamige boekje van Erik Borgman is echter geen apart hoofd­stuk over de wijzen, maar we von­den dat die op de bisdom­web­site niet mocht ont­bre­ken)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 29 december 2023De herders
donderdag, 28 december 2023De engelen
woensdag, 27 december 2023Os en ezel
dinsdag, 26 december 2023Heilige Jozef
maandag, 25 december 2023Kindje Jezus
zondag, 24 december 2023Maria
zaterdag, 23 december 2023De stal
vrijdag, 22 december 2023De kerststal - introductieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose