Bisdom Haarlem-Amsterdam


De stal

Van Kribbe tot Kerststal

gepubliceerd: zaterdag, 23 december 2023
foto: A. Broerse-van Hal
De stal

Fran­cis­cus van Assisi richtte in 1223 in het plaatsje Greccio een kerst­stal in. Zodat zijn tijd- en streek­ge­no­ten met eigen ogen kon­den zien in welke be­hoef­ti­ge omstan­dig­he­den Jezus ter wereld geko­men is.

In het evan­ge­lie is alleen sprake van de kribbe, de voerbak waar Maria haar pas­ge­bo­ren kind inlegde. De ver­beel­ding con­clu­deerde daaruit dat Jezus in een stal moet zijn geboren. In de her­berg, het nacht­ver­blijf voor mensen met geld en mid­de­len, was voor hen geen plaats. In het nacht­ver­blijf voor dieren wel.

Lang is het voor arme mensen op tal van plaatsen in de wereld niet ongebruike­lijk geweest om tussen de dieren te slapen. Wij hebben hon­den en katten, vogels en vissen. Voor de gezellig­heid. Maar armen leef­den - en leven nog wel - met hun dieren samen om zo beter te kunnen overleven. Ze geven warmte en beschut­ting, melk en vlees. Mensen en dieren vormen één huis­hou­den.

Sterker, wij mensen zijn uit­ein­delijk te gast bij de andere schepselen. Dat weten de armen. Rijken zijn geneigd te denken dat zij recht hebben op dat deel van de schep­ping waar­van zij af­han­ke­lijk zijn. Armen weten dat zij alles ont­van­gen. Daarom legt de Bijbel regel­ma­tig verbin­ding tussen God en de armen. Armen weten dat zij van Gods genade leven en daarom, zo schreef paus Fran­cis­cus, moeten de armen de rijken evan­ge­li­se­ren. Zij weten van kwets­baar­heid, van af­han­ke­lijk­heid, en daarin indirect van God die hun af­han­ke­lijk­heid kent en geeft wat zij nodig hebben.

Maar niet zomaar. Als Adam en Eva uit het paradijs ver­dre­ven wor­den, zegt God dat de grond distels en doorns voort zal brengen. Er zal gezwoegd moeten wor­den om er voedsel op te laten groeien. ‘In het zweet zul je werken voor je brood, tot je terug­keert naar de grond, waaruit je bent geno­men.’ Wij hebben te zorgen dat de andere schepselen voor hen kunnen zorgen door voor deze andere schepselen te zorggen. Volgens het schep­pings­ver­haal is onze opdracht zorg te dragen voor ‘de vissen van de zee, de vogels van de lucht, de tamme dieren en alle wilde beesten en al het gedierte dat over de grond kruipt.’

Toen de bewoners van Greccio zagen hoe Jezus in een stal geboren is, zagen zij dat Hij was zoals zij. Ook al was Hij naar gelo­vi­ge over­tui­ging tevens zoals God. Met het Johannese­van­ge­lie: ‘Het Woord is vlees gewor­den en heeft onder ons gewoond.’

800 Jaar Kerst­stal

De ko­men­de dagen nodigen we u uit om via deze web­si­te door de kerst­stal te lopen. We willen even bij alle figuurtjes stil staan. Dat doen we aan de hand van teksten van Erik Borgman. Ze zijn dit jaar gebundeld in een mooi boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar is. En met bekende en min­der bekende kerst­lie­de­ren.

We wensen u mooie kerst­da­gen toe.

 

Van Kribbe tot Kerststal

Van Kribbe tot Kerst­stal

Deze tekst komt uit het boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, uitge­ge­ven door Adveniat. Met verhalen van Erik Borgman over de hoofd­fi­gu­ren rondom de kerst­stal. Gebe­den over Jozef, Maria, De her­ders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie medi­ta­ties bij de zon­da­gen. In­spi­re­rende gebe­den en verhalen van mar­kante pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken uit Neder­land en Vlaan­de­ren. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kin­de­ren. Voor iedere Advents­zon­dag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebe­den. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kerst­tijd.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 30 december 2023De wijzen uit het oosten
vrijdag, 29 december 2023De herders
donderdag, 28 december 2023De engelen
woensdag, 27 december 2023Os en ezel
dinsdag, 26 december 2023Heilige Jozef
maandag, 25 december 2023Kindje Jezus
zondag, 24 december 2023Maria
vrijdag, 22 december 2023De kerststal - introductieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose