Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria

Van Kribbe tot Kerststal

gepubliceerd: zondag, 24 december 2023

Moeder­schap is het won­der bij uitstek: leven dat nieuw lieven voort­brengt. Wat begint als deel van het vrouwenlichaam, wordt een zelf­stan­dige persoon. Hoe en wanneer, daar heeft de moe­der geen controle over. ‘De tijd brak aan’ waarop zij moe­der werd, zegt het evan­ge­lie. Ook al kwam het helemaal niet uit - de hele vraag of het wel uit­komt is vol­ko­men zinloos. Het kind komt eruit, hoe dan ook.

Ouder­schap, en zeker moe­der­schap, betekent dat je nooit meer van jezelf bent. Je behoort toe aan je kind, aan wat het over­komt en nodig heeft. Maria heeft daar volgens het evan­ge­lie expliciet mee ingestemd. De engel had tegen haar gezegd:

U zult zwan­ger wor­den en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Aller­hoog­ste wor­den genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koning­schap zal geen einde komen.

Op de nieuws­gie­rige vraag hoe dit dan in zijn werk zal gaan, aangezien zij geen omgang heeft met een man, verzekert de engel haar dat voor God niets onmoge­lijk is. Daarop zegt zij: ‘Laat het dan gebeuren zoals u zegt.’ Laat God mij dan in dienst nemen en laat zijn Zoon in mij groeien en uit mij wor­den geboren.

Na­tuur­lijk wist zij op dat moment niet wat zij zei. Maar zij wist dat zij het niet wist, en dat nam zij op zich: dat de weg onbekend was en dat zij voor pijn­lijke verras­singen kon komen te staan. Als Maria en Jozef hun kind opdragen in de tempel, wordt haar gezegd dat haar kind een omstre­den teken zal zijn en er een zwaard door haar ziel zal gaan. Maar zij blijft er tot het einde toe van overtuigd dat het een weg ten leven is die zij dankzij hem te volgen heeft. Zij is erbij, ook als haar zoon roemloos aan het kruis sterft en even­eens als zijn leer­lin­gen wachten tot zij vervuld wor­den van heilige Geest. Dezelfde Geest als die waar­van zij zwan­ger ging.

In Betlehem wordt Maria moe­der, on­her­roe­pe­lijk. Met alle pijn en vreugde die daarbij hoort. Daar zullen de vrouwen van Greccio niet alles, maar wel veel van herkend hebben. geweten hebben. En zich in haar door God erkend hebben gevoeld.

800 Jaar Kerst­stal

De ko­men­de dagen nodigen we u uit om via deze web­si­te door de kerst­stal te lopen. We willen even bij alle figuurtjes stil staan. Dat doen we aan de hand van teksten van Erik Borgman. Ze zijn dit jaar gebundeld in een mooi boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar is. En met bekende en min­der bekende kerst­lie­de­ren.

We wensen u mooie kerst­da­gen toe.

 

Van Kribbe tot Kerststal

Van Kribbe tot Kerst­stal

Deze tekst komt uit het boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, uitge­ge­ven door Adveniat. Met verhalen van Erik Borgman over de hoofd­fi­gu­ren rondom de kerst­stal. Gebe­den over Jozef, Maria, De her­ders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie medi­ta­ties bij de zon­da­gen. In­spi­re­rende gebe­den en verhalen van mar­kante pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken uit Neder­land en Vlaan­de­ren. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kin­de­ren. Voor iedere Advents­zon­dag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebe­den. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kerst­tijd.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 30 december 2023De wijzen uit het oosten
vrijdag, 29 december 2023De herders
donderdag, 28 december 2023De engelen
woensdag, 27 december 2023Os en ezel
dinsdag, 26 december 2023Heilige Jozef
maandag, 25 december 2023Kindje Jezus
zaterdag, 23 december 2023De stal
vrijdag, 22 december 2023De kerststal - introductieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose