Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen

Vrijdag 16 juni - 19.30 uur - Bethelkapel Den Haag

gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2023
Rosita Steenbeek
Rosita Steenbeek

Tijdens het avond­pro­gramma van de Wake voor Vluch­te­lingen in de Bethel­ka­pel in Den Haag op vrij­dag 16 juni spreekt schrijfster Rosita Steenbeek over haar erva­ringen met vluch­te­lingen die ze eer­der leerde kennen in vluch­te­lingen­kampen in Libanon.

De schrijfster zocht hen op in Italië waar zij inmiddels met de humanitaire corridors van Sant’ Egidio zijn aan­ge­ko­men. Ze schreef hierover het boek Droomland Italië. De avond begint om 19.30 uur in de Bethel­ka­pel, Thomas Schwencke­straat 30 in Den Haag.

Humanitaire corridors

Met de humanitaire corridors kwamen al duizen­den vluch­te­lingen naar Europa. Het is een model voor een veilige en legale over­komst van de meest kwets­ba­re mensen. Het voor­komt de gevaar­lijke route over zee. Met hulp van ker­ke­lijke en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties wor­den mensen over­ge­bracht, verwelkomd en geholpen bij hun in­te­gra­tie.

Tijdens het pro­gram­ma is er gelegen­heid om dit model ver­der uit te diepen en met de schrijfster en mensen van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in gesprek te gaan over de bete­ke­nis ervan en de moge­lijk­he­den om kwets­ba­re mensen een mens­waar­dig bestaan te bie­den.

De humanitaire corridors zijn een ini­tia­tief van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio, die zich we­reld­wijd vanuit een geest van vriend­schap inzet voor de armsten en voor de vrede. Meer dan zes­dui­zend mensen kwamen met de humanitaire corridors naar Italië, Frank­rijk en België.

Droomland Italië - van Aleppo naar Turijn

Rosita Steenbeek schreef over haar erva­ringen het boek Droomland Italië - Van Aleppo naar Turijn. Er werd ook een vierdelige do­cu­mentaire­se­rie bij gemaakt geti­teld “Viva l’Umanità!” die in mei door de EO op tele­vi­sie wordt uitgezon­den. De do­cu­mentaire wordt tij­dens de Wake voor Vluch­te­lingen ver­toond.

Wake voor Vluch­te­lingen

De Wake voor Vluch­te­lingen wordt jaar­lijks rond Wereld­vluch­te­lingen­dag (20 juni) gehou­den in Den Haag en is een ini­tia­tief van Stek, stich­ting voor stad en kerk en de Pro­tes­tantse Kerk Den Haag.

Details

datum: vrij­dag 16 juni 2023
tijd: 19.30 uur
locatie: Bethel­ka­pel, Thomas Schwencke­straat 30, Den HaagGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose