Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Besturenmiddag PCI’s

Zaterdag 13 mei

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023

Het was na een somber voor­jaar een zeer mooie dag. Dat zal voor som­mi­gen een reden geweest zijn om hun zater­dag­mid­dag elders door te brengen dan in den Engelen­zaal.

Dertig mensen verzamel­den zich op zater­dag­mid­dag in Heiloo voor de jaar­lijkse mid­dag voor PCI-be­stuurs­le­den. Traditie­ge­trouw ston­den er naast de finan­ciën ook andere on­der­wer­pen op de agenda. Deze keer waren er ver­te­gen­woor­digers van de Spaans­spre­kende pa­ro­chies San Nicolas en Casa Migrante uit Am­ster­dam die ver­tel­den over de nieuwe bezoek­groep die zij samen hebben opgericht.

De vrij­wil­li­gers gaan twee aan twee op bezoek bij zieke en oudere pa­ro­chi­anen. Dat geeft vreugde, de moge­lijk­heid om moei­lijke erva­ringen met elkaar te delen en het is een teken van ge­meen­schap. Op Palm­zon­dag gingen de kin­de­ren van de Eerste H. Communie samen met hun ouders in groepjes mee op bezoek. Zo is de hele geloofs­ge­meen­schap betrokken bij het werk van de Caritas en leren de kin­de­ren en hun ouders ook nadenken over hoe wij in Neder­land voor onze ouderen willen zorgen. De vrij­wil­li­gers komen een keer bij elkaar om hun erva­ringen te delen en toerus­ting te ont­van­gen.

Deze ac­ti­vi­teit laat zien hoe een rela­tief een­vou­dige ac­ti­vi­teit op veel vlakken opbouwend is voor de caritas en voor de ge­meen­schap als geheel. De aanwe­zigen deel­den andere nieuwe ini­tia­tie­ven met elkaar, zoals de voedsel­kastjes in Almere, de warme kamer in de Zaanstreek en de ver­schil­lende ini­tia­tie­ven voor de Voedsel­bank.

Tenslotte was er een toelich­ting op het Armoede-onder­zoek dat in januari werd aan­ge­bo­den aan minister Schouten van armoede. Het geeft weer wat de kerken doen voor de armen, zowel de directe nood­hulp als het opkomen tegen onrecht. In totaal blijkt er in 2021 41 miljoen euro uitge­ge­ven aan armoede­be­strij­ding, waar­van 40% aan in­di­vi­duele hulp en 60% aan col­lec­tieve hulp. De ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers die deelnamen aan het onder­zoek pleiten er voor dat de kerk weer veel meer een agen­de­rende rol op zich neemt door aan­dacht te vragen voor armoede in Neder­land. De minister vraagt de kerken en moskeeën om haar ogen en oren te zijn en de over­heid bij de les te hou­den.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose