Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen

Koperen jubileum

gepubliceerd: vrijdag, 28 april 2023

Stap Verder, diaco­naal oecu­me­nisch centrum in Am­ster­dam-Zuidoost, is al 12½ jaar een plek van hoop, bemoe­diging en in­spi­ra­tie. En dat gaan ze vieren in het najaar. Ze zijn gegroeid in die jaren.

Am­ster­dam Zuidoost heeft zo’n 80.000 inwoners, dus zo’n tiende van de hele bevol­king van Am­ster­dam. Het is een plek waar veel mi­gran­ten vanuit Suriname, de Antillen en Afrika terecht zijn geko­men, omdat er woon­ruim­te be­schik­baar was. Zij moeten hun weg zien te vin­den in een nieuw land, in een samen­le­ving die veel voor­zie­ningen te bie­den heeft, maar ook veel daaraan gekop­pelde wetten, regels en instanties. Daarom startten zes kerken in samen­wer­king met de Sociëteit Afrikaanse Missiën in 2010 een Diaco­naal Oecu­me­nisch Centrum.

Inmiddels weten veel organi­sa­ties hun expertise te vin­den als het gaat om mensen zon­der papieren: het Rode Kruis, Fair Work, de Inter­na­tio­nale Organi­sa­tie voor Migratie. En vier­hon­derd bezoekers per jaar maken in twee­dui­zend gesprekken gebruik van de spreekuren.

Concrete hulp

Tien vrij­wil­li­gers geven zeven­tig cursisten Neder­landse les, en er komen dage­lijkse nieuwe aanmel­dingen bij. Op twee dagen per week is er naai- en hand­werkles voor vrouwen. Op maan­dag, don­der­dag en vrij­dag zijn er sociale spreekuren, waar der­tien pastors, maat­schap­pe­lijk werkers en goed getrainde vrij­wil­li­gers met bezoekers brieven lezen en be­ant­woor­den, for­mu­lie­ren invullen en tele­foontjes plegen met instanties. Het gaat over werk en inkomen, ge­zond­heids­zorg, scholing, inbur­gering, verblijfs­ver­gun­ningen en arbeids­recht. Een keer per maand adviseren twee advocaten die mensen gratis en op don­der­dag­och­tend beant­woordt een mede­wer­ker van Dokters van de Wereld vragen over ge­zond­heids­zorg.

Prak­tisch

“Als je de verhalen van de mensen hoort, zou je denken dat het een droevige bedoe­ning is bij ons, maar nee, we zijn juist een plek van hoop, bemoe­diging, in­spi­ra­tie, waar veel gelachen wordt. Mensen die tij­de­lijk op straat leven komen ver­frist onder de douche vandaan en wrijven genoeglijk de door kerken ingezamelde toilet­ar­ti­ke­len onder hun oksels. Als een heel gezin een verblijfs­ver­gun­ning krijgt zijn we in juichstem­ming. Na een kort gezellig praatje met een grap, gaat een dame weer ge­sterkt de deur uit, ze heeft en passant ook nog soep voor ons gekookt. Ge­za­men­lijk maken we er een vrolijk moment van als we de gegeven doos maand­ver­band openen, of de douchgel en tandpasta in de kast bergen.” Ie­der­een is welkom om langs te komen of bij te dragen met gebed, als vrij­wil­li­gers of met een zakje scheermesjes!

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose