Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerk van gebed

Bezoek aan de Pauselijke Missiewerken in Rome

gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2023
Netwerk van gebed

In de tweede helft van februari was een groep van Missio Neder­land enkele dagen te gast in het Inter­na­tio­nale Centrum voor Missio­naire Animatie te Rome. De groep bestond uit de directeur van Missio en de be­stuurs­le­den, de mede­wer­kers van het bureau van Missio en de verant­woor­de­lijke personen voor missie in de bis­dom­men.

Netwerk van gebed

Pater Dinh Anh Nhue Ngyen, directeur van het centrum en se­cre­ta­ris-generaal van de Pau­se­lijke Missio­naire Unie, begeleidde ons deze dagen waarin wij kennis maakten met de vier Pau­se­lijke Missie­werken en hun se­cre­ta­rissen-generaal. In de inlei­dingen, lezingen en gesprekken die we met elkaar had­den over missie en cha­risma van de vier missie­werken, klonk steeds de zinsnede: De Pau­se­lijke Missie­werken zijn een net­werk van gebed. Bij alle missie-ac­ti­vi­teiten die we onder­ne­men, moet het gebed lei­dend zijn. Dat is wat de Pau­se­lijke Missie­werken on­der­scheidt van andere organi­sa­ties en in­stel­lingen voor goede doelen. Dit net­werk verbindt gelo­vi­gen en geloofs­ge­meen­schappen over de hele wereld met elkaar. Je bent niet alleen.

Missie in vele vormen

We brachten een bezoek aan de basiliek Sint Paulus Buiten de Muren, waar de grote apostel en mis­sio­na­ris begraven ligt. Het ge­za­men­lijk bid­den van de ge­loofs­be­lij­de­nis bij zijn graf verbond ons met de man die op zijn vele zen­dings­reizen het evan­ge­lie verkon­digde.

Ons geloof is missio­nair. Dat we daarvoor niet altijd let­ter­lijk op reis hoeven te gaan zoals Paulus, laat ook Thérèse van Lisieux zien. De heilige Thérèse verliet nooit haar klooster, toch is zij de patrones van de missie. Missie is er in vele vormen met als kern het gebed.

Ver­bon­den­heid

Die paar dagen in Rome voel­den wij ons verbon­den met het net­werk van gelo­vi­gen over de hele wereld. Die ver­bon­den­heid was er ook met elkaar als groep. Geïnspireerd en aangespoord door de en­thou­siaste en on­ver­moei­bare pater Anh Nhue keer­den wij huis­waarts, waar ons de taak wacht om samen met u vorm te geven aan missie in Neder­land.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderwegBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose