Bisdom Haarlem-Amsterdam


Netwerk van gebed

Bezoek aan de Pauselijke Missiewerken in Rome

gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2023
Netwerk van gebed

In de tweede helft van februari was een groep van Missio Neder­land enkele dagen te gast in het Inter­na­tio­nale Centrum voor Missio­naire Animatie te Rome. De groep bestond uit de directeur van Missio en de be­stuurs­le­den, de mede­wer­kers van het bureau van Missio en de verant­woor­de­lijke personen voor missie in de bis­dom­men.

Netwerk van gebed

Pater Dinh Anh Nhue Ngyen, directeur van het centrum en se­cre­ta­ris-generaal van de Pau­se­lijke Missio­naire Unie, begeleidde ons deze dagen waarin wij kennis maakten met de vier Pau­se­lijke Missie­werken en hun se­cre­ta­rissen-generaal. In de inlei­dingen, lezingen en gesprekken die we met elkaar had­den over missie en cha­risma van de vier missie­werken, klonk steeds de zinsnede: De Pau­se­lijke Missie­werken zijn een net­werk van gebed. Bij alle missie-ac­ti­vi­teiten die we onder­ne­men, moet het gebed lei­dend zijn. Dat is wat de Pau­se­lijke Missie­werken on­der­scheidt van andere organi­sa­ties en in­stel­lingen voor goede doelen. Dit net­werk verbindt gelo­vi­gen en geloofs­ge­meen­schappen over de hele wereld met elkaar. Je bent niet alleen.

Missie in vele vormen

We brachten een bezoek aan de basiliek Sint Paulus Buiten de Muren, waar de grote apostel en mis­sio­na­ris begraven ligt. Het ge­za­men­lijk bid­den van de ge­loofs­be­lij­de­nis bij zijn graf verbond ons met de man die op zijn vele zen­dings­reizen het evan­ge­lie verkon­digde.

Ons geloof is missio­nair. Dat we daarvoor niet altijd let­ter­lijk op reis hoeven te gaan zoals Paulus, laat ook Thérèse van Lisieux zien. De heilige Thérèse verliet nooit haar klooster, toch is zij de patrones van de missie. Missie is er in vele vormen met als kern het gebed.

Ver­bon­den­heid

Die paar dagen in Rome voel­den wij ons verbon­den met het net­werk van gelo­vi­gen over de hele wereld. Die ver­bon­den­heid was er ook met elkaar als groep. Geïnspireerd en aangespoord door de en­thou­siaste en on­ver­moei­bare pater Anh Nhue keer­den wij huis­waarts, waar ons de taak wacht om samen met u vorm te geven aan missie in Neder­land.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose