Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuws van Caritas nu ook op sociale media

gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2023
Nieuws van Caritas nu ook op sociale media

Sinds kort is de Caritas van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ook te vin­den op de sociale media. Op Facebook, Twitter en Instagram ver­schij­nen regel­ma­tig nieuws­be­richten over de Caritas: aan­kon­di­gingen, foto’s van ac­ti­vi­teiten, inte­res­sante ont­wik­ke­lingen, of iets om over na te denken.

Afdeling Caritas

Caritas is een dienst van naasten­liefde: concrete hulp bij noden en behoeften. Caritas gaat ook over opkomen voor de rechten van mensen; stem geven aan wie geen stem hebben. Caritas wil deze mensen zien en horen, naar ze luis­te­ren, samen optrekken. En van paus Fran­cis­cus hebben we geleerd dat de zorg voor onze Schep­ping en de zorg voor mensen in nood, opkomen voor ge­rech­tig­heid, alles met elkaar te maken hebben. We willen leren om te luis­te­ren naar de schreeuw van mensen in nood én naar de schreeuw van de aarde.

Sociale interactie

Via de sociale media kunnen we elkaar volgen, berichten over deze on­der­wer­pen ‘liken’ en delen, van elkaar leren en geïnspireerd wor­den in ons geloof en in onze inzet voor de mensen die buiten de boot vallen.

Hier kunt u ons vin­den:

En er is ook de Caritas Nieuws­brief:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose