Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood

Vastenactie-campagne voor Zuid-Soedan

gepubliceerd: dinsdag, 21 maart 2023

De Veer­tig­da­gen­tijd en daar­mee de Vas­ten­ac­tie-campagne zijn half maart hal­ver­wege. In pa­ro­chies door het hele land wordt actie gevoerd voor een Eigen Doel of voor Zuid-Soedan.

De nood in Zuid-Soedan is hoog. Niet voor niets riep de paus begin februari tij­dens zijn bezoek aan het land de wereld op de mensen hier niet te vergeten, omdat soli­da­ri­teit met hen zo hard nodig is. Recent bericht uit Zuid-Soedan maakt dui­de­lijk hoe waar de woor­den van de paus zijn.

Naar ver­wach­ting krijgen meer dan zeven miljoen mensen dit jaar te maken met voedsel­te­korten in Zuid-Soedan. Dat is twee derde van de bevol­king! Zo’n 1,4 miljoen kin­de­ren zijn ondervoed en naar ver­wach­ting zullen 9,4 miljoen mensen dit jaar humanitaire hulp nodig hebben in de vorm van schoon water, voedsel en onder­steu­ning. Geweld, droogte afgewisseld door over­stro­mingen zijn de be­lang­rijk­ste oor­zaken van de dra­ma­tische voedsel­te­korten.

Oogst mislukt

Via de Vas­ten­ac­tie-campagne werd eer­der bericht over Awut en Ajak, twee weduwes uit Zuid-Soedan die elkaar von­den in hun nieuwe ge­meen­schap Malek. Recent kwam er bericht over de vrien­din­nen. Het gaat dankzij de steun van de lokale partner van Vas­ten­ac­tie beter met hun families, maar er blijven uit­dagingen.

‘Dankzij de nieuwe spaar­groep kunnen we geld opzij leggen zodat de kin­de­ren naar school kunnen,’ ver­telt Awut, ‘maar we hebben door de droogte maar weinig kunnen oogsten. Om toch wat geld te verdienen, kopen we op de markt bij de rivier gedroogde vis, die we hier in de dorpen verkopen. Eén van ons gaat dan op pad om vis te kopen en de ander zorgt voor de kin­de­ren.’ De vrouwen kregen ook voedselsteun via de lokale partner van Vas­ten­ac­tie: ‘Gelukkig kregen we extra erwten, sorghum en pinda’s, zodat we iets te eten had­den na de mislukte oogst. We ont­vingen ook zaden en gereed­schap om opnieuw te kunnen zaaien.’

Het Vas­ten­ac­tie-campagne­pro­ject steunt 1500 huis­hou­dens in de deel­staat Warrap in Zuid-Soedan. Inmiddels zijn de families voor­zien van noodrantsoenen, bestaande uit erwten, sorghum en een lokale pindasoort, en zaad voor onder andere tomaten, okra, boerenkool, wor­tel en pompoenen. Er zijn 300 ossenploegen ver­deeld en er zijn mensen getraind in basis­be­gin­selen van de agro-eco­lo­gie, zodat ze hun kennis kunnen delen met de andere families.

Kijk de mini-do­cu­mentaire

Awut en Ajak kijken ondanks alle uit­dagingen hoop­vol naar de toe­komst: ‘Er wordt meer regen verwacht, dus we hopen dat we straks een betere oogst krijgen. Dan hebben we voldoende te eten en kunnen we wat extra geld verdienen. Daar­mee kunnen de kin­de­ren naar school en hebben ze meer kans dat ze later voldoende geld kunnen verdienen om voor zich­zelf te zorgen.’

Benieuwd naar het hele verhaal van Awut en Ajak? Vas­ten­ac­tie maakte een mini-do­cu­mentaire over de twee vrouwen, die bei­den het oorlogs­ge­weld in hun dorp moesten ontvluchten, hun echt­ge­noot verloren en met hun kin­de­ren een lange, gevaar­lijke reis be­gon­nen. Ze ontmoetten elkaar in Malek, waar ze elkaar nu helpen hun leven weer op te bouwen. Zie hier hoe vriend­schap deze moe­dige vrouwen een nieuwe start geeft.

Meehelpen?

U kunt de mensen in Zuid-Soedan steunen via de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie. Er is onder andere behoefte aan zaai­goed, ploegen en prak­tische zaken als gieters en harken.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderwegBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose