Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documentaire - The Letter

Film van paus Franciscus om samen te kijken

gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2023

De Laudato Sì film ‘The Letter’ kwam eind ok­to­ber 2022 en werd binnen drie dagen door drie miljoen mensen bekeken.

De do­cu­mentaire gaat over de crisis van de aarde en de impact ervan op mens en eco­lo­gie we­reld­wijd. De titel ‘The Letter’ (= de brief) ver­wijst naar de en­cy­cliek, de pau­se­lijke rondzend­brief Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus uit 2015 over onze opdracht zorg te dragen voor de meest kwets­ba­ren en voor de aarde (“ons gemeen­schap­pe­lijk Huis”).

De hoofdrolspelers van de film zijn een inheemse lei­der uit het Amazone­ge­bied, een Senegalese klimaat­vluch­te­ling, een jeugdactivist uit India en twee weten­schappers van Hawaï. Ze zijn toegewijd aan eco­lo­gische en sociale doelen en de klimaat­ver­an­de­ring heeft veel impact op hun eigen omge­ving. Hun dialoog met de paus, opgeno­men in de film, biedt een onthullend kijkje in de per­soon­lijke ge­schie­de­nis van paus Fran­cis­cus en nooit eer­der ver­toonde verhalen sinds hij bis­schop van Rome werd.

Deze film is heel geschikt om samen te bekijken, bij­voor­beeld als moment van be­zin­ning in de Veer­tig­da­gen­tijd. Denk ook aan de jon­ge­ren en mensen van buiten de Kerk, want de zorg voor het klimaat gaat ons allemaal aan. Organiseer zelf een filmverto­ning in de pa­ro­chie, in een jon­ge­ren­groep, in de klas op school of... Via on­der­staan­de links vind je alles wat je nodig hebt. Lees ook de recensie in de laatste editie van het Bisdom­ma­ga­zine SamenKerk op bladzijde 17.

De do­cu­mentaire is online te vin­den via de speciale web­si­te en kan gratis wor­den bekeken. Via ‘auto­ma­tisch vertalen’ is Neder­landse onderti­teling be­schik­baar.

Extra ma­te­ri­aal voor de organi­sa­tie, pro­mo­tie en nagesprekken in het Neder­lands kan hier wor­den gevon­den:Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose