Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Caritas in de parochie

“God zij dank voor deze ervaringen”

gepubliceerd: maandag, 20 februari 2023

Op 10 & 17 de­cem­ber waren er in Haar­lem twee hele mooie mid­da­gen met Neder­landse en Oekraïense ge­zin­nen. Deze kerst­ont­moe­tingen kregen bete­ke­nis die ver over Kerst­mis heen reikt.

Hoe zijn deze dagen tot stand geko­men?

We wil­den samen met de families van de familie­zon­dagen iets doen aan caritas. Met zijn vieren sloegen we de han­den ineen om kerst­pak­ket­ten te geven aan Oekraïense vluch­te­lingen. Door ons gesprek met stich­ting Present, die het contact met de vluch­te­lingen heeft, begrepen wij waar we de families blij mee kon­den maken en vooral dat de kerst­pak­ket­ten alleen niet de toe­ge­voegde waarde van een ont­moe­ting zou­den hebben.

Hebben jullie de plannen aan­ge­past?

We kozen een nieuwe vorm: pa­ro­chi­anen ont­moe­ten Oekraïense vluch­te­lingen en doen samen oudhollandse spellen. Dit recept vroeg veel meer in­span­ning dan we bedacht had­den, maar het was het dubbel en dwars waard. Pa­ro­chi­anen met kin­de­ren en hun vrien­den gaven zich op om met hun kin­de­ren mee te doen. De Oekraïners kwamen ook met hun kin­de­ren. Wij maakten 33 kerst­pak­ket­ten en wil­den per dag maximaal 15 Oekraïense ge­zin­nen ont­van­gen. Van allerlei kanten kregen we tips en ideeën. De spellen wer­den verzameld, voor­na­me­lijk door ze te lenen. Inkopen wer­den gedaan en opeens waren we er klaar voor. Wij had­den kerst­pak­ket­ten en lekkernijen om op de dag zelf van te genieten.

Hoe ging het?

Op de dagen zelf was er een tolk: Engels werd Oekraïens. Er wer­den groepjes samen­ge­steld. Na het welkom waren er de spellen, een rond­lei­ding door de Bavo Ka­the­draal, een gebed met de kape­laan, een project­koor van de Oekraïners en warme chocolade melk, glühwein en taart. In het begin was het even spannend, maar de kin­de­ren speel­den en­thou­siast, ouders spraken met elkaar. Aan het eind wonnen alle kin­de­ren een prijs bij het rad van avontuur. Na een kort dank­woord en een uit­no­di­ging voor de kin­derkerst­vie­ring, ging ie­der­een zicht­baar dank­baar naar huis. De Oekraïense ge­zin­nen met een kerstpakket.

Hebben jullie ook mensen buiten de eigen kring bereikt?

Bij de geldinzameling met Koek en zopie raakte een jongen bekend met onze kerk en ons geloof. Ook ontstond er vriend­schap ontstaan met een jongen die wel wilde helpen maar al tij­den niet meer naar de kerk ging en niet meer geloofde. Nog een andere vrij­wil­li­ger zag na een verhui­zing dit moment schoon om weer betrokken te raken bij de kerk.

Erva­ringen

“Toen ik naar die ge­zin­nen stond te kijken tij­dens de wel­komsttoe­spraak, besefte ik dat het ons ook zomaar kan over­ko­men. Daar sta je dan, gevlucht van het ene op het andere moment. Ik zag ook dat men ’t leuk vond en dat de kin­de­ren plezier had­den, dat deed mij goed. Het was een bij­zon­dere ont­moe­ting.”

“Het is goed dat wij als pa­ro­chie zulke ont­moe­tingen met mensen in nood or­ga­ni­se­ren. Wij hopen dat zij het vleugje van Gods Liefde en Vrede in onze pa­ro­chi­anen hebben mogen zien. De kin­de­ren kon­den samen met onze dochter en andere kin­de­ren Hollandse spellen spelen, zo kon­den som­mi­gen de ellende van thuis een beetje vergeten.”

“Het was ook leuk om met de vrouwen Russisch en Pools te kunnen praten. Onze grote vreugde was om deze ge­zin­nen op de Eerste Kerst­dag weer te mogen zien! God zij dank voor deze erva­ringen en wij hopen spoe­dig deze ge­zin­nen nogmaals te kunnen zien en mooie gesprekken samen te kunnen voeren.”

Ook heeft de lokale krant bericht gedaan over het project­koor en dat ontstond naar aan­lei­ding van ons ini­tia­tief. De lokale radio speelde een rol in de voor­be­rei­ding er naar toe.

Wat maakte jullie aanpak bij­zon­der?

Onze aanpak was bij­zon­der omdat het ons ging om het inter­per­soon­lijke. De snelle weg van geld inzamelen via een fonds zou betekenen dat we niet naar het diepe zou­den uitvaren. Juist het vragen om geld aan voorbij­gan­gers voor de kerk, het vragen bij de mede­de­lingen, zorgde ervoor dat veel meer mensen betrokken raakten en vooral dat de harten van de mensen open gingen en ze zich met de noden van anderen kon­den verbin­den. Dat inter­per­soon­lijke echode ook door in de gekozen ac­ti­vi­teiten, waarbij gelo­vi­gen en ongelo­vi­gen elkaar zon­der schroom troffen. Dat gebeurde zelfs ook bij het gebed tij­dens de rond­lei­ding.

Waren de deel­ne­mers blij?

De mensen waren er voor elkaar. We zagen dat de Oekraïense ge­zin­nen genoten van wat wij ze kon­den geven en ons zei­den dat het kerstpakket ‘teveel was’. Maar het viel ook op dat juist de Neder­lan­ders veel van de Oekraïners hebben ont­van­gen door met hen tijd door te brengen. Ze gingen dank­baar naar huis.

Caritas in de parochie


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose