Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke conferentie over armoede

Maandag 30 januari - 10.30 uur - Shalom Den Haag

gepubliceerd: vrijdag, 13 januari 2023
Minister van Armoede, Carola Schouten
Minister van Armoede, Carola Schouten

Naar aan­lei­ding van het onder­zoek naar armoede in Neder­land wordt op maan­dag 30 januari 2023 een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd. Tijdens deze Lande­lijke Con­fe­ren­tie over Armoede wordt het rapport Armoede­on­der­zoek 2022 aan­ge­bo­den aan Minister van Armoede, Carola Schouten.

Lande­lijk onder­zoek naar armoede

Samen met de andere kerken voert de RK-kerk eens in de drie jaar het lan­de­lijke Armoede­on­der­zoek uit. Ook de pa­ro­chies en PCI’s van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam hebben aan dit onder­zoek mee­ge­werkt. Het doel van het onder­zoek is aan over­heid en samen­le­ving te laten zien wat er op het ker­ke­lijk erf aan zorg voor de onder­kant van de samen­le­ving gebeurt: hoeveel geld beste­den kerken en haar in­stel­lingen beste­den aan nood­hulp en hoeveel vrij­wil­li­gersuren kost het?

Door het aanbie­den van de onder­zoeksre­sul­taten aan de lan­de­lijke poli­tiek wordt hier rucht­baar­heid aan gegeven en mengen de kerken zich in het publieke debat. Zo kunnen de kerken de over­heid wijzen op hun taak om schild voor de zwakken te zijn. Met het Armoede­on­der­zoek hopen de kerken ook de eigen diaconale achterban te bemoe­digen en dat meer chris­te­nen diaco­naal actief wor­den.

Details

wat: Lande­lijke con­fe­ren­tie over armoede
datum: Maan­dag 30 januari 2023
tijd: Van 10.30 tot 14.30 uur, inclusief lunch
locatie: Buurt-en-Kerkhuis Shalom, Vrederustlaan 96, Den Haag
entree: Deelname is gratis
aanmel­den: Aanmel­den verplicht

 Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen
dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose