Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel

gepubliceerd: woensdag, 11 januari 2023

Gezien het feit dat steeds meer mensen in fi­nan­ciële problemen komen, heeft de Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) van De Kwakel het ini­tia­tief geno­men om in de­cem­ber bood­schappen-cadeaubonnen uit te reiken aan klanten van de Voedsel­bank Uithoorn-De Kwakel.

Bij de Voedsel­bank ston­den inmiddels 110 ge­zin­nen geregistreerd, terwijl dat er korte tijd gele­den nog zes­tig waren. In overleg met de Voedsel­bank bleek het uitreiken van bood­schappen-cadeaubonnen, te beste­den bij een plaat­se­lijke super­markt, de meest voor de hand liggende manier van steun bie­den. Met dit grote aantal klanten van de Voedsel­bank ging het om een behoor­lijk geld­be­drag.

De PCI van Uithoorn haakte direct aan bij de actie en via het interreli­gi­euze overleg werd ook de mede­wer­king van de Diaconie van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Uithoorn (PGU) gekregen.

De actie voor de Voedsel­bank werd dus groots opgepakt. Dankzij diverse bijdrages kon voor een bedrag van € 6.000,-- cadeaubonnen gekocht wor­den van ver­schil­lende grootte, waardoor reke­ning kon wor­den gehou­den met de gezinssamen­stel­ling. De Vomar stelde 120 feeststollen en kerst­koe­ken ter beschik­king.

Op 15 de­cem­ber werd alles door de Voedsel­bank uitge­deeld. Een prach­tig re­sul­taat van de ge­za­men­lijke kerken, de Voedsel­bank en de plaat­se­lijke super­markt om zo deze mensen iets extra’s te kunnen geven in een dure tijd van het jaar.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Armoederapport 2020-2022
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose