Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Beeld bij de Mozes & Ašronkerk onthuld

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022
foto: santegidio.nl
Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Op zon­dag 13 no­vem­ber, de wereld­dag van de armen, werd voor de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam het beeld Homeless Jesus ont­huld. Het beeld van kunste­naar Timothy Schmalz werd geplaatst door de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en stelt een dak­loze man voor, liggend op een bankje, slechts herken­baar als Jezus aan de won­den op zijn voeten.

Colm Dekker, de verant­woor­de­lijke van de Ge­meen­schap in Am­ster­dam, heette in het bij­zon­der de ‘vrien­den van de straat’ die regel­ma­tig komen eten bij de Fran­cis­custafel, het restaurant van Sant’ Egidio dat weke­lijks hon­derd­vijf­tig gasten ont­vangt, welkom bij de ont­hul­ling. Hij lichtte toe hoe het beeld hen laat zien dat Jezus zich in hen herkent.

Loco­burge­mees­ter Rutger Groot Wassink ont­hulde het beeld samen met een van de vrien­den van de straat. Hij bena­drukte daarbij hoe treffend het beeld is en bedankte de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio voor haar dage­lijkse inzet voor de armen. Naast die concrete hulp, zei de loco­burge­mees­ter, is een kunst­werk als dit be­lang­rijk om mensen aan het denken te zetten en het grote probleem van dakloos­heid te agen­de­ren. Hij besloot zijn toe­spraak met: “De beroemdste dak­loze ter wereld is in Am­ster­dam aan­ge­ko­men, en voor één keer zeg ik: alleluia!”

Aan­slui­tend aan de ont­hul­ling wer­den alle arme vrien­den van Sant’ Egidio uit­ge­no­digd voor een lunch ter gelegen­heid van de wereld­dag van de armen. Daarna waren velen van hen bij de zon­dagsli­tur­gie, waarin het beeld werd inge­ze­gend.

Meer in­for­ma­tie: www.santegidio.nlGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose