Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Beeld bij de Mozes & Aäronkerk onthuld

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022
foto: santegidio.nl
Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Op zon­dag 13 no­vem­ber, de wereld­dag van de armen, werd voor de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam het beeld Homeless Jesus ont­huld. Het beeld van kunste­naar Timothy Schmalz werd geplaatst door de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en stelt een dak­loze man voor, liggend op een bankje, slechts herken­baar als Jezus aan de won­den op zijn voeten.

Colm Dekker, de verant­woor­de­lijke van de Ge­meen­schap in Am­ster­dam, heette in het bij­zon­der de ‘vrien­den van de straat’ die regel­ma­tig komen eten bij de Fran­cis­custafel, het restaurant van Sant’ Egidio dat weke­lijks hon­derd­vijf­tig gasten ont­vangt, welkom bij de ont­hul­ling. Hij lichtte toe hoe het beeld hen laat zien dat Jezus zich in hen herkent.

Loco­burge­mees­ter Rutger Groot Wassink ont­hulde het beeld samen met een van de vrien­den van de straat. Hij bena­drukte daarbij hoe treffend het beeld is en bedankte de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio voor haar dage­lijkse inzet voor de armen. Naast die concrete hulp, zei de loco­burge­mees­ter, is een kunst­werk als dit be­lang­rijk om mensen aan het denken te zetten en het grote probleem van dakloos­heid te agen­de­ren. Hij besloot zijn toe­spraak met: “De beroemdste dak­loze ter wereld is in Am­ster­dam aan­ge­ko­men, en voor één keer zeg ik: alleluia!”

Aan­slui­tend aan de ont­hul­ling wer­den alle arme vrien­den van Sant’ Egidio uit­ge­no­digd voor een lunch ter gelegen­heid van de wereld­dag van de armen. Daarna waren velen van hen bij de zon­dagsli­tur­gie, waarin het beeld werd inge­ze­gend.

Meer in­for­ma­tie: www.santegidio.nlGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose