Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onthulling standbeeld - Homeless Jesus

Zondag 13 november - 14.00 uur - Mozes & Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 7 november 2022

Op 13 no­vem­ber, de Wereld­dag van de armen, onthult weth­ou­der Rutger Groot Wassink het stand­beeld Homeless Jesus voor de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.

Homeless Jesus

Het stand­beeld Homeless Jesus laat een dak­loze persoon zien, liggend op een bankje, alleen herken­baar als Jezus door de won­den in zijn voeten. Bij de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio staat vriend­schap met de armen centraal. Het beeld Homeless Jesus bena­drukt dit belang van vriend­schap met de armen en moe­digt mensen aan om niemand in de steek te laten.

Het beeld is van de hand van de Canadese kunste­naar Timothy P. Schmalz. Zijn kunst­werken, die voorbij­gan­gers bewust maken van de schrijnende situaties waarin mensen zich kunnen bevin­den, zijn we­reld­be­roemd. Een van zijn bekendste werken is het stand­beeld Angels Unawares op het Sint-Pieters­plein in het Vati­caan. Sant’ Egidio is vereerd dat de maker vanuit Canada aanwe­zig wil zijn bij de ont­hul­ling van Homeless Jesus in Am­ster­dam.

Ont­hul­ling

De Ge­meen­schap is verheugd het beeld te kunnen plaatsen als teken van soli­da­ri­teit met de kwets­ba­ren van de samen­le­ving. Het beeld komt te staan voor de gevel van de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.

Details

datum: zon­dag 13 no­vem­ber 2022
tijd: 14.00 uur
locatie: Mozes en Aäron­kerk
Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
web­si­te: www.santegidio.nl

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose