Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen

Zaterdag 5 november - 10.00 uur - Johanneskerk Amersfoort

gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2022

Inspiratiedag werkgroep VluchtelingenOp zater­dag 5 no­vem­ber 2022 van 10.00 tot 16.00 uur or­ga­ni­seert de Werk­groep Vluch­te­lingen van de Raad van Kerken in Neder­land een In­spi­ra­tie­dag in Amersfoort. Het thema is ‘Ik was een vreem­de­ling en jullie hebben Mij opgeno­men’ (Matteüs 25:35 NBV21). Woor­den van Jezus waarin hij dui­de­lijk maakt dat het gastvrij ont­van­gen van vreem­de­lingen in het mid­den van een ge­meen­schap iets van Gods aanwe­zig­heid laat zien.

Doel van deze In­spi­ra­tie­dag is om na te gaan wat de feite­lijke situatie van asiel­zoe­kers - los van alle commotie in de media - nu precies is en wat er gedaan kan wor­den om vluch­te­lingen mens­waar­dig op te vangen. De lan­de­lijke over­heid heeft in de afgelopen jaren niet geïnves­teerd in een veilige toegang, goede pro­ce­dures en duurzame opvang. Getuige zijn de beel­den van asiel­zoe­kers die in Ter Apel in de open lucht moesten slapen of die in sporthallen wer­den onder­ge­bracht. Maar vele kerken en ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers, zijn samen met vele anderen, bereid om vluch­te­lingen een bed te bie­den en in hun ge­meen­schap op te nemen.

Sprekers

Sprekers op de In­spi­ra­tie­dag zijn onder anderen Carolus Grütters (onder­zoe­ker bij het Centrum voor Migratie­recht van de Radboud Uni­ver­si­teit), Rikko Voor­berg (over zijn ‘Walk of shame’) en Els van Driel & Eefje Banke­voort (over hun prijswinnend mediaconcept ‘Shadow Game’).

Op deze dag wordt een aantal concrete voor­beel­den laten zien die anderen kunnen in­spi­re­ren om zelf ook actief te wor­den en van elkaar te leren. Er is meer moge­lijk dan vaak gedacht! De or­ga­ni­se­rende werk­groep wil ook over­heid en poli­tiek wijzen op hun verant­woor­de­lijk­heid, ‘want er moet wel een struc­tu­rele oplos­sing komen.’

Uit­no­di­ging

De Werk­groep Vluch­te­lingen van de Raad van Kerken nodigt u daarom van harte uit om in gesprek te gaan, uw erva­ringen te delen en u te laten in­spi­re­ren door erva­ringen van anderen. Kosten: vrij­wil­lige bijdrage is zeer welkom; voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Details

datum: Zater­dag 5 no­vem­ber 2022
tijd: Van 10.00 tot 16.00 uur
locatie: Johannes­kerk, West­sin­gel 30, Amersfoort
flyer: Download de flyer (pdf)
aanmel­ding: Tot en met 30 ok­to­ber 2022 via een mailtje naar rvk@raad­van­kerken.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose