Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Waar zijn de armen?

Theaterproductie ‘Zie de mens’

gepubliceerd: maandag, 17 oktober 2022

Waar zijn de armen? Wie zijn zij? Hoe kan ik ze bereiken? Het is een veelgehoorde vraag binnen de Kerken. Dat is niet zo ver­won­der­lijk. Met het ver­dwij­nen van de ver­zuiling zijn ook de na­tuur­lijke contacten tussen de ver­schil­lende bevol­king­slagen binnen een zuil verdwenen.

Ook de invoe­ring van sociale wet­ge­ving heeft aan deze ver­wij­de­ring bij­ge­dragen. De armen­zorg werd een verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid. Maar daar­mee zijn de armen niet verdwenen. Zij zijn alleen buiten zicht geraakt. Vaak ook van de Kerk. Zoals de Kerk buiten het zicht van de armen is geraakt.

Hoe gaan we elkaar weer vin­den en ont­moe­ten? Dit is geen een­vou­dige vraag. Want naast de fysieke, sociale en eco­no­mische afstand, die ons in ge­schei­den werel­den doen leven, is er een grote mentale afstand. Aan beide zij­den van deze kloof heersen ideeën over elkaar die een waarach­tige ont­moe­ting in de weg staan.

Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting

De Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting kan helpen om deze kloof te overbruggen. Sinds 22 jaar maken zij theaterproducties die gebaseerd zijn op autobio­gra­fische erva­ringen van mensen in armoede, die zelf de uit­voer­ders van de voor­stel­lingen zijn.

Bij de organi­sa­tie van voor­stel­lingen werkt de Stich­ting samen met Kerken door heel Neder­land. En als het enigszins kan wor­den de voor­stel­lingen in de kerk gespeeld. Zo ont­van­gen de Kerken de armen binnen hun muren en geven zij hen de kans hun kennis van armoede te delen. Daar­mee geven de Kerken zich­zelf ook een kans, name­lijk om kennis te maken met mensen in armoede en kennis te nemen van de schade die armoede aanricht in het leven van mensen. Zo zijn bei­den een in­spi­ra­tie­bron voor elkaar bij hun gedeelde streven naar een mens­waar­diger wereld, te beginnen om de hoek.

Zie de mens

Op dit moment wordt de voor­stel­ling ‘Zie de mens’ gespeeld. Ze krijgt alom lovende kri­tieken. Geïn­te­res­seerde pa­ro­chies of PCI's kunnen contact opnemen met de regisseur, Laurens Umans. Hij en zijn collega Sarah Steeman, productie­lei­der, komen graag bij u langs voor een in­for­ma­tief gesprek (re­fe­ren­ties zijn be­schik­baar).

In­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose