Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe inpakmachine

Ten behoeve van de armen dankzij de Caritas

gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2022

Sinds 2014 zamelt Stich­ting Manna - werk­groep Schermer overtollige aardappelen en groenten in (wor­telen, uien, paprika, broccoli, etc.) van bouwboeren in de Schermer en omstreken. Stich­ting Manna - werk­groep Schermer kwam voort uit een samen­wer­king van de kerken in de Schermer.

Dit zijn groenten die niet verkocht kunnen wor­den, maar nog prima zijn om te eten. Elke maan­dag wor­den de groenten uit­ge­zocht, verpakt en ver­voerd door de hele provincie en zelfs daar­bui­ten, naar Voedsel­banken en andere organi­sa­ties en mensen die in armoede leven, zoals dak- en thuis­lozen, en onge­do­cu­men­teer­den.

Sinds een aantal jaar wordt dat uitzoeken en verpakken gedaan in een hal in Alkmaar, met de hulp van vele vrij­wil­li­gers. Er is veel aanbod van groente en ook steeds meer vraag van mensen die fi­nan­cieel zwaar zitten. Om alles goed en vlot te kunnen ver­werken was een extra sor­teer- en inpakmachine nodig. Toen een heel goede tweede­hands machine gevon­den was, heeft PCI Polderland geholpen om de fi­nan­ciën ervoor bij elkaar te krijgen. Er zijn fondsen geworven en een aantal PCI's in ons bisdom hebben ook een bijdrage geleverd.

De inpakmachine is nu een paar maan­den in gebruik en blijkt inder­daad een grote aanwinst. Maar vrij­wil­li­gers blijven nodig en nieuwe vrij­wil­li­gers zijn welkom. Stich­ting Manna zoekt mensen die van aanpakken hou­den en op maan­dag over­dag be­schik­baar zijn.

Meer infoGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose