Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen

Zondag 25 september

gepubliceerd: woensdag, 21 september 2022
foto: Achmed Akacha
Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen refereert paus Fran­cis­cus aan een profe­tisch beeld van het toe­koms­tige Jeru­za­lem van de profeet Jesaja. In dit Jeru­za­lem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen op zon­dag 25 sep­tem­ber.

Paus Fran­cis­cus roept op om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen te bouwen aan de toe­komst en dat betekent ook: ‘...erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.’ De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: ‘Hierin komen de vreem­de­lingen niet voor als indrin­gers en verwoesters, maar als bereidwillige werklie­den die de muren her­bou­wen van het nieuwe Jeru­za­lem, het Jeru­za­lem dat voor alle mensen open­staat (vgl. Jes. 60, 10-11).’

Vrucht­ba­re ont­moe­ting

De heilige vader schrijft dat de aanwe­zig­heid van mi­gran­ten en vluch­te­lingen een grote uit­daging vormt, maar ook een gelegen­heid biedt voor culturele en spi­ri­tu­ele groei voor allen. ‘Dankzij hen hebben wij de moge­lijk­heid de wereld en de schoon­heid van haar verschei­den­heid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in men­se­lijk­heid en samen een groter “wij” opbouwen. In weder­zijdse beschik­baar­heid ont­staat ruimte voor een vrucht­ba­re ont­moe­ting tussen ver­schil­lende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.’

Nieuwe energie voor het ker­ke­lijk leven

Ook voor de Kerk geldt dat mi­gran­ten en vluch­te­lingen de ge­meen­schap een po­si­tie­ve impuls kunnen geven: ‘In dit per­spec­tief biedt de komst van katho­lie­ke mi­gran­ten en vluch­te­lingen nieuwe energie voor het ker­ke­lijk leven van de ge­meen­schappen die hen opnemen. Zij zijn vaak bren­gers van een revitaliserende dyna­miek en bezielers van leven­dige vie­rin­gen. Het delen van uitdruk­kings­vor­men van geloof en ver­schil­lende devoties is een bevoor­rechte gelegen­heid om meer ten volle de katholici­teit van het Volk van God te beleven’, zegt de paus.

DownloadGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose