Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen

Zondag 25 september

gepubliceerd: woensdag, 21 september 2022
foto: Achmed Akacha
Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen refereert paus Fran­cis­cus aan een profe­tisch beeld van het toe­koms­tige Jeru­za­lem van de profeet Jesaja. In dit Jeru­za­lem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen op zon­dag 25 sep­tem­ber.

Paus Fran­cis­cus roept op om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen te bouwen aan de toe­komst en dat betekent ook: ‘...erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.’ De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: ‘Hierin komen de vreem­de­lingen niet voor als indrin­gers en verwoesters, maar als bereidwillige werklie­den die de muren her­bou­wen van het nieuwe Jeru­za­lem, het Jeru­za­lem dat voor alle mensen open­staat (vgl. Jes. 60, 10-11).’

Vrucht­ba­re ont­moe­ting

De heilige vader schrijft dat de aanwe­zig­heid van mi­gran­ten en vluch­te­lingen een grote uit­daging vormt, maar ook een gelegen­heid biedt voor culturele en spi­ri­tu­ele groei voor allen. ‘Dankzij hen hebben wij de moge­lijk­heid de wereld en de schoon­heid van haar verschei­den­heid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in men­se­lijk­heid en samen een groter “wij” opbouwen. In weder­zijdse beschik­baar­heid ont­staat ruimte voor een vrucht­ba­re ont­moe­ting tussen ver­schil­lende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.’

Nieuwe energie voor het ker­ke­lijk leven

Ook voor de Kerk geldt dat mi­gran­ten en vluch­te­lingen de ge­meen­schap een po­si­tie­ve impuls kunnen geven: ‘In dit per­spec­tief biedt de komst van katho­lie­ke mi­gran­ten en vluch­te­lingen nieuwe energie voor het ker­ke­lijk leven van de ge­meen­schappen die hen opnemen. Zij zijn vaak bren­gers van een revitaliserende dyna­miek en bezielers van leven­dige vie­rin­gen. Het delen van uitdruk­kings­vor­men van geloof en ver­schil­lende devoties is een bevoor­rechte gelegen­heid om meer ten volle de katholici­teit van het Volk van God te beleven’, zegt de paus.

DownloadGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must ActBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose