Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas

Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022

Together we act today for a better tomorrowZater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.

De in­spi­ra­tie­dag sluit aan bij de Europese Campagne ‘Together We’, waar­mee we de ko­men­de drie jaar aan­dacht geven aan de zorg voor armen en voor de schep­ping. We maken ons allemaal zorgen en voelen ons alleen vaak zo mach­te­loos. Maar samen kunnen we verschil maken.

Sprekers

We zijn trots op de sprankelende sprekers en inlei­ders op deze dag:

Daan Savert

Daan Savert

coördinator en bestuurslid Laudato Si’ Alliantie

Over wat wij samen concreet kunnen doen tegen klimaat­ver­an­de­ring

Gerard Moorman

Gerard Moorman

coördinator en bestuurslid Laudato Si’ Alliantie

Over wat wij samen concreet kunnen doen tegen klimaat­ver­an­de­ring

­ 
Trees Verteegen

Trees Versteegen

emeritus pas­to­raal werker en onder­zoe­ker, ge­spe­cia­li­seerd in contact met armen

Hoe vin­den we de armen in onze wijk?

Laetitia van der Lans

Laetitia van der Lans

theoloog en des­kun­dige in geloofscom­mu­ni­ca­tie

Hoe kunnen we de caritas meer bekend­heid geven?
­ 

Pro­gram­ma

9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring, voor­ge­gaan door mgr. Hendriks
10.00 uur Ontvangst en welkom
10.10 uur Inlei­ding op het thema:
  • Wat is de relatie tussen zorg voor de armen en zorg voor de schep­ping? Wat heeft dat met ons te maken en met ons geloof? Wat kunnen wij doen om te zorgen dat er voor ie­der­een een goed leven is, nu en in de toe­komst?
10.45 uur Planten van een Laudato Si’ boom en pauze
11.15 uur Work­shopronde:
  1. Pa­ro­chie, armoede en duur­zaam­heid:
    Met de inlei­der aan de slag om het thema uit te werken en met concrete plannen naar huis te gaan.
  2. Hoe vin­den we de armen?
    Mensen lopen niet de koop met hun problemen. Hoe kunnen we over die drempel en toch contact leggen en iets voor ze betekenen?
  3. Com­mu­ni­ca­tie over Caritas
    De Caritas doet mooie dingen, maar is onbekend. Hoe geven we meer bekend­heid aan onze ac­ti­vi­teiten in en buiten de pa­ro­chie?
12.45 uur Ge­za­men­lijke afslui­ting van de dag en aan­slui­tend lunch en tijd voor ont­moe­ting

Details

datum: zater­dag 17 sep­tem­ber 2022
tijd: 9.30 tot 14.00 uur (ont­vangst vanaf 9.00 uur, inclusief lunch
plaats: Gas­ten­huis Onze Lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose