Bisdom Haarlem-Amsterdam


Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas

Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022

Together we act today for a better tomorrowZater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.

De in­spi­ra­tie­dag sluit aan bij de Europese Campagne ‘Together We’, waar­mee we de ko­men­de drie jaar aan­dacht geven aan de zorg voor armen en voor de schep­ping. We maken ons allemaal zorgen en voelen ons alleen vaak zo mach­te­loos. Maar samen kunnen we verschil maken.

Sprekers

We zijn trots op de sprankelende sprekers en inlei­ders op deze dag:

Daan Savert

Daan Savert

coördinator en bestuurslid Laudato Si’ Alliantie

Over wat wij samen concreet kunnen doen tegen klimaat­ver­an­de­ring

Gerard Moorman

Gerard Moorman

coördinator en bestuurslid Laudato Si’ Alliantie

Over wat wij samen concreet kunnen doen tegen klimaat­ver­an­de­ring

­ 
Trees Verteegen

Trees Versteegen

emeritus pas­to­raal werker en onder­zoe­ker, ge­spe­cia­li­seerd in contact met armen

Hoe vin­den we de armen in onze wijk?

Laetitia van der Lans

Laetitia van der Lans

theoloog en des­kun­dige in geloofscom­mu­ni­ca­tie

Hoe kunnen we de caritas meer bekend­heid geven?
­ 

Pro­gram­ma

9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring, voor­ge­gaan door mgr. Hendriks
10.00 uur Ontvangst en welkom
10.10 uur Inlei­ding op het thema:
  • Wat is de relatie tussen zorg voor de armen en zorg voor de schep­ping? Wat heeft dat met ons te maken en met ons geloof? Wat kunnen wij doen om te zorgen dat er voor ie­der­een een goed leven is, nu en in de toe­komst?
10.45 uur Planten van een Laudato Si’ boom en pauze
11.15 uur Work­shopronde:
  1. Pa­ro­chie, armoede en duur­zaam­heid:
    Met de inlei­der aan de slag om het thema uit te werken en met concrete plannen naar huis te gaan.
  2. Hoe vin­den we de armen?
    Mensen lopen niet de koop met hun problemen. Hoe kunnen we over die drempel en toch contact leggen en iets voor ze betekenen?
  3. Com­mu­ni­ca­tie over Caritas
    De Caritas doet mooie dingen, maar is onbekend. Hoe geven we meer bekend­heid aan onze ac­ti­vi­teiten in en buiten de pa­ro­chie?
12.45 uur Ge­za­men­lijke afslui­ting van de dag en aan­slui­tend lunch en tijd voor ont­moe­ting

Details

datum: zater­dag 17 sep­tem­ber 2022
tijd: 9.30 tot 14.00 uur (ont­vangst vanaf 9.00 uur, inclusief lunch
plaats: Gas­ten­huis Onze Lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose