Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag besturenmiddag PCI's

Zaterdag 12 maart 2022

gepubliceerd: zaterdag, 2 april 2022

In maart 2022 werd na twee jaar weer een besturen­mid­dag gehou­den voor PCI’s. Er waren ruim 30 mensen aanwe­zig. Na een korte bespre­king van de in­kom­sten en uitgaven van de PCI’s in ons bisdom in de afgelopen jaren, was het tijd voor een zoge­naamd synodaal gesprek. De caritas-besturen waren uit­ge­no­digd om vanuit hun per­spec­tief erva­ringen uit te wisselen over ‘samen onderweg zijn’ en ‘dialoog in kerk en samen­le­ving’.

In drie deel­groepen wer­den de vragen be­spro­ken in twee rondes: een luisterronde en een onder­schei­dingsronde, waarna plenair de grote lijnen wer­den gedeeld. De aanwe­zigen waren zeer en­thou­siast over de bij­een­komst. Hier­on­der geven we enkele inhou­de­lijke punten weer.

Quotes

Door elkaars verhalen te horen ben ik ontroerd over hoeveel hulp er vanuit de kerk gegeven wordt aan mensen. Dat geeft kracht.

We hebben veel te bie­den aan mensen die het moei­lijk hebben en ook voor mensen om vrij­wil­li­gers­werk te doen bij de Caritas en zo op een andere manier bij de kerk betrokken te zijn. We zou­den meer bekend­heid moeten geven aan ons werk.

Het werk van de Caritas vraagt wel moed. We moeten leren om niet bang te zijn en zelf ini­tia­tief te nemen en contact te leggen met mensen die het moei­lijk hebben. Het wordt bijna altijd ge­waar­deerd.

Het zou fijn zijn als er vanuit het bisdom meer onder­steu­ning komt rondom PR, finan­cieel beleid en het aandragen van concrete projecten waar pa­ro­chies aan mee kunnen doen, zoals bij­voor­beeld Schuld­hulpmaatje.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose