Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag besturenmiddag PCI's

Zaterdag 12 maart 2022

gepubliceerd: zaterdag, 2 april 2022

In maart 2022 werd na twee jaar weer een besturen­mid­dag gehou­den voor PCI’s. Er waren ruim 30 mensen aanwe­zig. Na een korte bespre­king van de in­kom­sten en uitgaven van de PCI’s in ons bisdom in de afgelopen jaren, was het tijd voor een zo­ge­naamd synodaal gesprek. De caritas-besturen waren uit­ge­no­digd om vanuit hun per­spec­tief erva­ringen uit te wisselen over ‘samen onderweg zijn’ en ‘dialoog in kerk en samen­le­ving’.

In drie deel­groepen wer­den de vragen be­spro­ken in twee rondes: een luisterronde en een onder­schei­dingsronde, waarna plenair de grote lijnen wer­den gedeeld. De aanwe­zigen waren zeer en­thou­siast over de bij­een­komst. Hier­on­der geven we enkele inhou­de­lijke punten weer.

Quotes

Door elkaars verhalen te horen ben ik ontroerd over hoeveel hulp er vanuit de kerk gegeven wordt aan mensen. Dat geeft kracht.

We hebben veel te bie­den aan mensen die het moei­lijk hebben en ook voor mensen om vrij­wil­li­gers­werk te doen bij de Caritas en zo op een andere manier bij de kerk betrokken te zijn. We zou­den meer bekend­heid moeten geven aan ons werk.

Het werk van de Caritas vraagt wel moed. We moeten leren om niet bang te zijn en zelf ini­tia­tief te nemen en contact te leggen met mensen die het moei­lijk hebben. Het wordt bijna altijd ge­waar­deerd.

Het zou fijn zijn als er vanuit het bisdom meer onder­steu­ning komt rondom PR, fi­nan­cieel beleid en het aandragen van concrete projecten waar pa­ro­chies aan mee kunnen doen, zoals bij­voor­beeld Schuld­hulpmaatje.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose