Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag besturenmiddag PCI's

Zaterdag 12 maart 2022

gepubliceerd: zaterdag, 2 april 2022

In maart 2022 werd na twee jaar weer een besturen­mid­dag gehou­den voor PCI’s. Er waren ruim 30 mensen aanwe­zig. Na een korte bespre­king van de in­kom­sten en uitgaven van de PCI’s in ons bisdom in de afgelopen jaren, was het tijd voor een zo­ge­naamd synodaal gesprek. De caritas-besturen waren uit­ge­no­digd om vanuit hun per­spec­tief erva­ringen uit te wisselen over ‘samen onderweg zijn’ en ‘dialoog in kerk en samen­le­ving’.

In drie deel­groepen wer­den de vragen be­spro­ken in twee rondes: een luisterronde en een onder­schei­dingsronde, waarna plenair de grote lijnen wer­den gedeeld. De aanwe­zigen waren zeer en­thou­siast over de bij­een­komst. Hier­on­der geven we enkele inhou­de­lijke punten weer.

Quotes

Door elkaars verhalen te horen ben ik ontroerd over hoeveel hulp er vanuit de kerk gegeven wordt aan mensen. Dat geeft kracht.

We hebben veel te bie­den aan mensen die het moei­lijk hebben en ook voor mensen om vrij­wil­li­gers­werk te doen bij de Caritas en zo op een andere manier bij de kerk betrokken te zijn. We zou­den meer bekend­heid moeten geven aan ons werk.

Het werk van de Caritas vraagt wel moed. We moeten leren om niet bang te zijn en zelf ini­tia­tief te nemen en contact te leggen met mensen die het moei­lijk hebben. Het wordt bijna altijd ge­waar­deerd.

Het zou fijn zijn als er vanuit het bisdom meer onder­steu­ning komt rondom PR, fi­nan­cieel beleid en het aandragen van concrete projecten waar pa­ro­chies aan mee kunnen doen, zoals bij­voor­beeld Schuld­hulpmaatje.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Armoederapport 2020-2022
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De KwakelBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose