Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom

gepubliceerd: vrijdag, 1 oktober 2021

Klimaatpelgrimstocht

Van 30 sep­tem­ber tot 11 ok­to­ber komt de oecu­me­nische klimaatpelgrims­tocht door Neder­land. Het thema is: ‘Gewoon gaan!’ De tocht startte in au­gus­tus in Polen. Ongeveer der­tig pelgrims gingen op weg naar de 26ste Wereld­kli­maat­con­fe­ren­tie in Glasgow in no­vem­ber. Onderweg vragen ze aan­dacht voor het klimaat.

De laatste drie etappes lopen door ons Bisdom: van Naar­den naar Am­ster­dam Zuid-Oost, naar Hoofd­dorp en naar IJmui­den waar de pelgrims op de boot zullen stappen. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aan­slui­ten bij de pelgrims­tocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescher­ming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

Petitie

De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Neder­land. Je kunt deze petitie zelf onder­te­ke­nen. Dat kan ook online.

Klimaatmars

Op zon­dag 10 ok­to­ber kun je meedoen met een lan­de­lijke Klimaatmars van Am­ster­dam Zuidoost naar Hoofd­dorp. In Hoofd­dorp zal mgr. De Korte samen met dominee de Reuver en mw Hella van der Wijst de pelgrims ont­van­gen en toespreken. Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding op de web­si­te van Groene Kerken.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose