Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom

gepubliceerd: vrijdag, 1 oktober 2021

Klimaatpelgrimstocht

Van 30 sep­tem­ber tot 11 ok­to­ber komt de oecu­me­nische klimaatpelgrims­tocht door Neder­land. Het thema is: ‘Gewoon gaan!’ De tocht startte in au­gus­tus in Polen. Ongeveer der­tig pelgrims gingen op weg naar de 26ste Wereld­kli­maat­con­fe­ren­tie in Glasgow in no­vem­ber. Onderweg vragen ze aan­dacht voor het klimaat.

De laatste drie etappes lopen door ons Bisdom: van Naar­den naar Am­ster­dam Zuid-Oost, naar Hoofd­dorp en naar IJmui­den waar de pelgrims op de boot zullen stappen. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aan­slui­ten bij de pelgrims­tocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescher­ming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

Petitie

De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Neder­land. Je kunt deze petitie zelf onder­te­ke­nen. Dat kan ook online.

Klimaatmars

Op zon­dag 10 ok­to­ber kun je meedoen met een lan­de­lijke Klimaatmars van Am­ster­dam Zuidoost naar Hoofd­dorp. In Hoofd­dorp zal mgr. De Korte samen met dominee de Reuver en mw Hella van der Wijst de pelgrims ont­van­gen en toespreken. Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding op de web­si­te van Groene Kerken.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uitBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose