Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale bedevaart Brielle via livestream

Zaterdag 10 juli - 11.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 29 juni 2021

De Nationale Bede­vaart Brielle op zater­dag 10 juli wordt vanaf 11.00 uur uitgezon­den als live­stream. Het bisdom Rotter­dam heeft een gebeds­kaart be­schik­baar gemaakt, die ook dient als uit­no­di­ging om mee te vieren. Deze kaart is be­schik­baar als download.

Gedurende het hele bede­vaartseizoen zijn mensen uit­ge­no­digd om in­di­vi­dueel of in kleine groepen het bede­vaartsoord te bezoeken. Een bezoek aan het hei­lig­dom is moge­lijk met inachtne­ming van de corona­maat­re­ge­len. In 2020 bezochten min­der groepen de bede­vaarts­kerk, maar maakten veel mensen van de moge­lijk­heid gebruik om het hei­lig­dom te bezoeken voor per­soon­lijk gebed.

Mar­te­la­ren van Gorcum

Brielle is het bekendste bede­vaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 wer­den op deze plaats 19 Rooms-Katho­lie­ke gees­te­lij­ken uit Gorcum gemar­teld en opge­han­gen omdat ze wei­ger­den hun geloof in de eucha­ris­tie af te zweren. Drie ‘jonge’ mar­te­la­ren uit de vorige eeuw hebben in het hei­lig­dom ook gedenk­te­ke­nen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie mar­te­la­ren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereld­oor­log en in­druk­wek­kende geloofs­ge­tui­gen van ‘onze tijd’.

Reliekschrijn in de Tilten­berg

Tot de oprich­ting van Bisdom Rotter­dam (16 juli 1955) hoorde Zuid-Holland tot wat toen nog Bisdom Haar­lem heette en vielen Gorinchem en Den Briel onder ons bisdom. Een reliekschrijn met overblijfselen van de 19 gees­te­lij­ken die als de Mar­te­la­ren van Gorcum op 9 juli 1572 in Brielle door de Geuzen om hun geloof wer­den opge­han­gen, bevindt zich in de Tilten­berg te Vo­ge­len­zang.

Noveen vanaf 29 juni

Op de web­si­te van het hei­lig­dom is alle in­for­ma­tie te vin­den van het bede­vaartseizoen van dit jaar. Heel bij­zon­der ook staat daar de uit­no­di­ging om lid te wor­den van de gebeds­kring van de Mar­te­la­ren van Gorcum en mee te bid­den met de noveen op de negen dagen voor de eigen­lijke feest­dag van de Mar­te­la­ren van Gorcum.

Van dins­dag 29 juni tot en met don­der­dag 8 juli kan ie­der­een dage­lijks online meebid­den om 12.00 uur (of na­tuur­lijk op een later tijdstip). Op de feest­dag van de HH. Mar­te­la­ren van Gorcum zelf, don­der­dag 9 juli, is er om 14.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring. Ook deze plech­tig­heid is live te volgen via de web­si­te.

Video

Op de web­si­te van de Mar­te­la­ren van Gorcum staan ook diverse video's van eer­dere bede­vaarten. Dit jaar zal Bisdom Rotter­dam een online mini-pelgrimage uit­bren­gen en ook Katho­liek Leven komt met een video.

Meer in­for­ma­tie

Brielle in de kunst
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose