Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vier nieuwe diakens en een catechiste

gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2010

In de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem vond zater­dag jl de diaken­wij­ding en cate­chistenzen­ding plaats. Vier mannen wer­den tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot pries­ter gewijd wor­den, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als per­ma­nent diaken. Ook werd de cate­chistenzen­ding verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bij­zon­dere wijze in de Kerk dienst­baar kan maken.

In zijn homilie wees de bis­schop erop dat we als chris­te­nen soms te goed geïntegreerd zijn in onze hui­dige maat­schap­pij en daardoor onze eigen­heid verliezen, tege­lijk bena­drukte de bis­schop dat de wij­de­lin­gen ge­roe­pen zijn om in deze wereld actief te zijn en dienst­baar te zijn aan het geluk van anderen.

Met de drie wij­de­lin­gen komt het aantal per­ma­nente diakens in Haar­lem-Am­ster­dam op 49, van wie 34 actief zijn. Van de 49 zijn er 36 door mgr. Punt gewijd. Met de wij­ding van Maciej Sendecki komt het aantal wij­dingen door mgr Punt voor het transeunt diaconaat op veer­tig; 39 van hen ont­vingen de pries­ter­wij­ding. Daar­naast heeft mgr. Punt ook enkele kan­di­da­ten gewijd voor orden en con­gre­ga­ties. Met de zen­ding van mevr. Jaddoe komt het aantal cate­chistes in het bisdom op acht.

Foto­graaf Steef Pardoen maakte bij­gaande reportage. (© Copyright 2010 Steef pardoen)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose