Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Komend weekend: Jaarlijkse jongerencollecte

Investeer in de toekomst van de Kerk!

gepubliceerd: dinsdag, 16 november 2010

Komend weekend, 20 en 21 no­vem­ber 2010, staat voor de vijfde keer de Jon­ge­ren­col­lec­te op het collecteschema van de katho­lie­ke pa­ro­chies. In het hele land wordt er ge­col­lec­teerd voor de jon­ge­ren. Ook in­di­vi­duele giften zijn van harte welkom. De opbrengsten wor­den gebruikt om ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren in ons bisdom en om lan­de­lijke ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren, als DiaconAction, de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, moge­lijk te maken. De collecte – die helaas niet verplicht op het collecterooster staat – wordt dan ook van harte aan­be­vo­len!

Wat gebeurt er met het geld?

Met de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te wor­den een aantal ac­ti­vi­teiten voor tieners en jon­ge­ren moge­lijk gemaakt, zoals de sociaal-diaconale actie DiaconAction (even­eens op 20 en 21 no­vem­ber), de jaar­lijkse Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag in no­vem­ber, een goed Neder­lands­ta­lig catechese­pro­gramma bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en de ont­wik­ke­ling van ma­te­ri­aal voor tiener- en jon­ge­ren­groepen, zoals het ma­te­ri­aal van Rock Solid. Hoewel jon­ge­ren en pa­ro­chies ook zelf een bijdrage geven, blijft er veel geld nodig om de ac­ti­vi­teiten en ma­te­ri­alen op een goed niveau te or­ga­ni­se­ren en te ont­wik­ke­len.

Jongerencollectekrant 2010Een gedeelte van de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te gaat naar de bis­dom­men. In ons bisdom wordt hierdoor mede het tiener­kamp moge­lijk gemaakt, blijft de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl up to date en kan er jaar­lijks betaal­baar busver­voer naar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wor­den aan­ge­bo­den. Op www.jong­bis­domhaarlem.nl kunt u meer lezen over de ver­schil­lende jon­ge­ren­acti­vi­teiten in het land en in ons bisdom.

Jon­ge­ren­col­lec­tekrant

Dit jaar is er voor het eerst een Jon­ge­ren­col­lec­tekrant! Deze krant beschrijft wat er met de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te 2009 is gebeurd aan de hand van voor­beel­den en verhalen. Deze krant kan bij­voor­beeld dit weekend in de vie­ring aan pa­ro­chi­anen meege­ge­ven wor­den. Elke pa­ro­chie heeft enkele exemplaren van deze krant ont­van­gen. Meer­dere exemplaren zijn aan te vragen via info@jong­bis­domhaarlem.nl of te down­loa­den door op de illus­tra­tie te klikken.

Overige in­for­ma­tie

De opbrengst van de ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’ kan overgemaakt wor­den naar reke­ning­num­mer: 2784498, t.n.v. Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’. Het SRKK zorgt ervoor dat een deel van de opbrengst bij het bisdom terecht komt. Ook in­di­vi­duele giften kunnen naar dit bankreke­ning­num­mer wor­den overgemaakt.

Voor meer in­for­ma­tie over de Jon­ge­ren­col­lec­te, kunt u met de afdeling Jon­ge­ren­pas­to­raat contact opnemen, tel: 023-511 26 35 of info@jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose