Bisdom Haarlem-Amsterdam


Negen diakens en een catechiste

gepubliceerd: zaterdag, 11 december 2004

Negen kan­di­da­ten zijn zater­dag 11 de­cem­ber hebben door handopleg­ging van de bis­schop van Haar­lem, mgr. dr. J.Punt, de diaken­wij­ding ont­van­gen. Bovendien heeft een vrouw de zen­ding tot cate­chiste ont­van­gen.Vijf van de wij­de­lin­gen zijn per­ma­nent diaken, vier van hen berei­den zich voor op de pries­ter­wij­ding. Het is voor de ka­the­draal de grootste groep wij­de­lin­gen sinds de jaren zes­tig.

De vijf kan­di­da­ten voor het per­ma­nente dia­ko­naat zijn allemaal getrouwd en huis­va­der:

  1. Jan Kleijn (62) uit Venhuizen, geboren in Hillegom. Zijn echt­ge­note Nelly Kleijn ont­vangt een bis­schop­pe­lijke zen­ding als cate­chiste. Jan Kleijn is al jaren actief bij de eerste-zater­dag­vie­ringen in Heiloo. Hij heeft gewerkt als boekh­ou­der. Beiden zullen in de pa­ro­chie van Venhuizen (blijven) werken.
  2. Cezary Lubinski (43) uit Apel­doorn, geboren in Polen - hij wordt diaken voor de krijgs­macht. Getrouwd met een dominee is hij zelf altijd werk­zaam geweest als aal­moe­ze­nier (pas­to­raal werker) in de krijgs­macht.
  3. Jack Noë (52) uit Hoorn, geboren in de Rijp - hij werd bekend als gees­te­lijk ver­zor­ger van de getroffen ge­zin­nen na de brand in Volen­dam; hij blijft in de cluster werk­zaam;
  4. Piet Steur (59) uit Schagen, geboren in Wognum en altijd werk­zaam geweest in het onder­wijs, laatste­lijk als lokatie­di­rec­teur van een scholen­ge­meen­schap. Hij werkt in de pa­ro­chie van Schagen en zal daar ook als diaken benoemd wor­den.
  5. Ronny Thè (56) uit Hoofd­dorp, geboren in Semarang, Indonesië. Hij is de eerste diaken van Indonesische afkomst. Hij werkt als ambte­naar bij de sociale dienst. Zijn belang­stel­ling is altijd uit­ge­gaan naar gees­te­lijk ge­han­di­capten.

De pries­ter­kan­di­da­ten zijn:

  1. Sandor Koppers (41) uit Almere, geboren in Am­ster­dam. Hij werkt reeds jaren als pas­to­raal werker in Almere en zal daar naar ver­wach­ting blijven;
  2. Lars Peetam (24) uit Assendelft, geboren te Heems­kerk; hij loopt stage in Haar­lem-Oost;
  3. Eric van Teijlingen (36) uit Voor­burg - hij stu­deert te Rome aan het Beda-college, en zal na zijn wij­ding zijn studie daar afron­den;
  4. en Pablo Ocampo (32) uit Nieuwe Niedorp, geboren in Veracruz (Mexico), van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Sinds tien jaar is hij in Neder­land. Tijdens die periode verbleef hij twee jaar in Venezuela.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose