Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sfeervolle diakenwijding

gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2005

De bis­schop van Haar­lem, mgr. dr. J.M. Punt, heeft zater­dag 10 de­cem­ber vijf mannen tot diaken gewijd, en aan een vrouw de zen­ding als cate­chist verleend. In een fees­te­lij­ke en sfeer­volle eucha­ris­tie­vie­ring, die prach­tig werd opge­luis­terd door het Ka­the­drale Koor, sprak de bis­schop over de liefde die uit­ein­delijk de drijfveer is niet alleen voor ons bestaan maar voor het bestaan van de hele wer­ke­lijk­heid: Gods liefde, die op een bij­zon­dere manier in de roe­ping van de diaken gestalte krijgt.

Voor het per­ma­nent diaconaat wer­den twee mannen gewijd, Peter Gerbrands (59, werk­zaam in de regio Groot-Hoorn) en René Hendriks (42, werk­zaam in een ver­zor­gingshuis in Am­ster­dam-Noord).Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose