Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priesterwijding Pieter van Wylick

gepubliceerd: donderdag, 21 juni 2007

Mgr. J. van Burg­ste­den S.S.S., hulp­bis­schop van Haar­lem, heeft zijn confrater Pieter van Wylick zater­dag tot pries­ter gewijd. De fees­te­lij­ke plech­tig­heid vond plaats in de Boom in Am­ster­dam, de kerk van Sint Fran­cis­cus.

Pieter van Wylick maakt deel uit van de commu­ni­teit van de paters Sacra­men­tijnen in Am­ster­dam en zal zijn pas­to­raat uit­oefe­nen in de hoofd­stad. Petrus Johannes Maria van Wylick werd geboren op 14 juni 1965 in het Noord-Limburgse Baarlo onder Venlo. Hij volgde een oplei­ding tot electrotechnicus en was jarenlang werk­zaam op dat gebied.

Zijn filo­so­fische en theo­lo­gische vor­ming ont­ving hij aan het semi­na­rie voor late roe­pingen Bovendonk in Hoeven. Pieter werd in 2003 door mgr. Punt tot diaken gewijd. Hij liep stage in de pa­ro­chie het Nieuwe Verbond in Nieuw-West en kreeg ver­vol­gens een benoe­ming in de pa­ro­chie van de H. Drie-een­heid in Am­ster­dam Oud-West.

De vele aanwe­zigen waren onder de indruk van de plech­tig­heid, waarin de saam­ho­rig­heid van de reli­gi­euze ge­meen­schap van de sacra­men­tijnen de sfeer bepaalde.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijding
zaterdag, 15 november 2014Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose