Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde

Zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021

gepubliceerd: vrijdag, 8 januari 2021

#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).

Hij zegt daar tegen zijn dis­ci­pe­len: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hier­voor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijn­bouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zicht­baar wordt in een­heid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor een­heid gebeurt.

Zusters Grandchamp maakten hand­rei­king voor gebed en li­tur­gie

Zusters uit de oecu­me­nische klooster­ge­meen­schap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de ver­bon­den­heid met Christus als bron van de vrucht van een­heid. Deze ge­meen­schap, die de gebeds­week dit jaar inhou­de­lijk voor­be­reidde, wijdt zich­zelf al sinds haar ontstaan in 1940 aan een­heid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den ervaren we een­heid. Tege­lijk tonen we verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

Doe mee

Gebedsboekje - Week van Gebed voor EenheidDe jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Op www.week­van­ge­bed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je ma­te­ri­alen be­stel­len. Bestel bij­voor­beeld tij­dig het speciale gebeds­boekje.

In­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 7 januari 2022Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
dinsdag, 17 november 2020Online sessie over de Week van Gebed
dinsdag, 14 januari 2020Oecumenisch gebed voor de eenheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose