Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Webinar encycliek Fratelli Tutti

Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021

In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning. Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.

Paus Fran­cis­cus daagt de lezer in zijn nieuwe en­cy­cliek uit om na het crisis­jaar 2020 te werken aan een mondiale samen­le­ving waarin kwets­ba­re groepen de kans krijgen om een waar­dig leven te lei­den en om er ge­za­men­lijk voor te zorgen dat er toe­komst is voor de gene­ra­ties die na ons komen. De paus biedt daar­mee een hoop­vol per­spec­tief. Deze nieuwe en­cy­cliek vormt daar­mee een tweeluik met zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ uit 2015, waarin de ver­bon­den­heid met de schep­ping centraal staat.

Inlei­ding door Mgr. De Korte

Mgr. Gerard de Korte, voor­zit­ter van de Laudato Si-werk­groep, houdt tij­dens het webinar een algemene inlei­ding over de nieuwe en­cy­cliek. Broe­der Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreli­gi­euze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel gaat in op de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe en­cy­cliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal ver­tellen hoe de uni­ver­se­le broe­der­schap van de zalige Charles de Foucauld in deze tijd wordt beleefd.

Het webinar is gericht op pa­ro­chi­anen, leden van reli­gi­euze in­sti­tu­ten en leden van katho­lie­ke leken­be­we­gingen en ieder die zich in­te­res­seert in de visie van paus Fran­cis­cus. Deelname is gratis. Aanmel­den kan via Vas­ten­ac­tie: info@vas­ten­ac­tie.nl

Pro­gram­ma

13.50 uur: Deel­ne­mers kunnen inloggen
14.00 uur: Welkom door Peter van Hoof, directeur Vas­ten­ac­tie en moderator
14.05 uur: Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inlei­ding
14.25 uur: Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreli­gi­euze dialoog
14.45 uur: Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede
15.05 uur: Pauze
15.10 uur: Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en uni­ver­se­le broe­der­schap
15.30 uur: Groeps­ge­sprekken
15.55 uur: Korte terug­kop­pe­ling vanuit elke groep
16.05 uur: Mede­de­lingen
16.15 uur: Slui­ting

Laudato Si-werk­groep Neder­land

De Laudato Si-werk­groep Neder­land is een ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie van Neder­landse Reli­gi­euzen.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 juni 2021Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
woensdag, 7 april 2021Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zondag, 4 oktober 2020Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose