Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Herwinnen van hoop en solidariteit’

Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties

gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
Digitaal overleg tussen de voorzitters via COMECE
Digitaal overleg tussen de voorzitters via COMECE

De Katho­lie­ke Kerk in de Europese Unie, ver­te­gen­woor­digd door de voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van alle lidstaten, stuurt op 18 no­vem­ber 2020 een bood­schap van hoop en een oproep tot soli­da­ri­teit aan de Europese in­stel­lingen en de lidstaten.

Dit in relatie tot de hui­dige crisis veroor­zaakt door de Covid-19 pandemie. Mgr. J. van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, is een van de onder­te­kenaars van de bood­schap.

In het licht van de onlangs ge­pu­bli­ceerde brief van paus Fran­cis­cus Fratelli tutti, richt de bood­schap “Herwinnen van hoop en soli­da­ri­teit” van de voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie zich vooral op de strijd tegen Covid-19 en de gemeen­schap­pe­lijke in­span­ningen die alle Europeanen moeten leveren om te zorgen voor een eer­lijk, recht­vaar­dig en mens­waar­dig herstel.

Vrede en wel­vaart

Met deze bood­schap beves­tigt de Katho­lie­ke Kerk haar inzet voor de opbouw van Europa. De bis­schop­pen zeggen dat het Europese project “het continent vrede en wel­vaart heeft gebracht” met de fun­da­men­tele waar­den van “soli­da­ri­teit, vrij­heid, onschend­baar­heid van de men­se­lijke waar­dig­heid, de­mo­cra­tie, rechts­staat, gelijk­heid en ver­de­di­ging en be­vor­de­ring van de mensen­rechten”.

De ver­kla­ring is opge­steld op ini­tia­tief van de Com­mis­sie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE), die op 30 sep­tem­ber 2020 voor het eerst alle voor­zit­ters van de bis­schop­pen van de EU bijeen heeft gebracht in een digitale bij­een­komst.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 juli 2022COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
donderdag, 16 mei 2019Ga stemmen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose