Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschopsstaf terug naar Catharijneconvent

gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2020

BisschopsstafOp maan­dag 1 juni 2020 heeft mgr. Jan Hendriks de bis­schops­ze­tel van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in bezit geno­men. Daarbij is de his­to­rische bis­schopsstaf gebruikt die zich in de col­lec­tie van Museum Catha­rij­neconvent bevindt.

Mgr. Jos Punt, die sinds 2001 de functie van bis­schop van Haar­lem bekleedde, is op 1 juni met emeritaat. In 2008 beleef­den mgr. Punt en Museum Catha­rij­neconvent samen een bij­zon­der moment: mgr. Punt besloot de fameuze bis­schopsstaf van het bisdom in langdurig bruikleen over te dragen aan Museum Catha­rij­neconvent. Sinds de over­dracht schittert de staf in volle glorie in de schat­ka­mer van het museum.

De met goud bedekte zilveren staf is vooral bekend vanwege de fraaie krul die tussen 1325 en 1350 gemaakt werd. Centraal in de krul wordt Maria gekroond door haar zoon Jezus. De zij­kanten van de krul en ook de overgang van krul naar staf zijn bekleed met emaillen plaatjes met voor­stel­lingen van engelen en heiligen. De verfijnde en kleur­rijke techniek geven de staf een gewel­dige grandeur.

De staf was van de veer­tien­de tot de zes­tien­de eeuw eigendom van de abt van het klooster in Egmond. In de zes­tien­de eeuw wer­den de functies van abt van het klooster en die van bis­schop van het dan nieuwe bisdom Haar­lem bekleed door dezelfde persoon. En zo werd de abtstaf een bis­schopsstaf. Steeds is de staf in rooms-katho­liek ker­ke­lijk Haar­lem bewaard ge­ble­ven. En vanaf het mid­den van de negen­tien­de eeuw gebruikt de bis­schop van het bisdom de staf bij bij­zon­dere gelegen­he­den. De over­dracht aan Museum Catha­rij­neconvent betekent van­zelf­spre­kend niet dat er een breuk in de traditie komt. Het museum is blij en trots dat dit mid­del­eeuwse top­stuk vandaag weer gebruikt wordt door de nieuwe bis­schop in de context waarin het al eeuwen­lang heeft dienst­ge­daan. Uite­raard komt de staf na de plech­tig­heid weer terug naar het museum in Utrecht. Daar kan ie­der­een weer komen genieten van zijn schoon­heid.

Voor meer in­for­ma­tie over Museum Catha­rij­neconvent:

De foto's van de inbezitname van de bis­schops­ze­tel zijn gemaakt door Ramon Mangold.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 juni 2020Afscheidswoord Mgr. Punt
maandag, 1 juni 2020Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger
zaterdag, 30 mei 2020Wisseling van de wacht
dinsdag, 8 januari 2019Pauselijke felicitatie
zaterdag, 22 december 2018Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutorBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose