Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus over Wereldvredesdag

Geloven in de mogelijkheid van vrede

gepubliceerd: zaterdag, 28 december 2019
foto: Korea.net / Jeon Han
Paus over Wereldvredesdag

In zijn bood­schap voor Wereld­vre­dedag, woens­dag 1 januari 2020, roept paus Fran­cis­cus op te blijven geloven in de moge­lijk­heid van vrede. Vrede zou niet voort moeten komen uit het bezweren of juist aan­wak­ke­ren van angst, bij­voor­beeld met inzet van kern­wa­pens, maar gebaseerd moeten zijn op weder­zijds ver­trouwen in on­der­lin­ge relaties.

De paus signaleert vre­se­lijke be­proe­vingen van bur­ger­lijke en inter­na­tio­nale con­flic­ten, die vaak nog verer­gerd wor­den door mee­do­gen­loos geweld. ‘Iedere oorlog blijkt in wer­ke­lijk­heid broe­der­moord te zijn, die het project van broe­der­schap zelf, dat staat ge­schre­ven in de roe­ping van de mensen­fa­mi­lie, vernie­tigt’, zegt de paus.

Zeven­tig maal zeven

Paus Fran­cis­cus laat met het evan­ge­lie van Matheus zien dat vrede begint met het vermogen om elkaar te ver­ge­ven. ‘Wij laten ons lei­den door de passage uit het evan­ge­lie die het volgende gesprek tussen Petrus en Jezus weergeeft: “Heer, als mijn broe­der tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan ver­ge­ven? Tot zevenmaal toe?”. En Jezus ant­woordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot ze­ven­tig­maal zevenmaal” (Mat. 18, 21-22). Deze weg van ver­zoe­ning roept ons op in de diepte van ons hart de kracht te vin­den van de ver­ge­ving en het vermogen elkaar als broe­ders en zusters te erkennen. In ver­ge­ving te leren leven doet ons vermogen om vrouwen en mannen van vrede te wor­den, toe­ne­men.’

Geloven in de moge­lijk­heid van vrede

‘Vóór alles gaat het erom te geloven in de moge­lijk­heid van vrede, te geloven dat de ander dezelfde behoefte aan vrede heeft als wij. Hierbij kan ons de liefde van God voor ieder van ons, een bevrij­dende, on­be­grensde, be­lan­ge­loze, on­ver­moei­bare liefde, in­spi­re­ren’, zegt de paus.

Hij wenst iedere persoon toe ‘wanneer hij op deze wereld komt, een bestaan van vrede te kennen en ten volle de belofte van liefde en leven die hij in zich draagt, te mogen ont­wik­ke­len’.

Complete bood­schap van paus Fran­cis­cus


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose