Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus over Wereldvredesdag

Geloven in de mogelijkheid van vrede

gepubliceerd: zaterdag, 28 december 2019
foto: Korea.net / Jeon Han
Paus over Wereldvredesdag

In zijn bood­schap voor Wereld­vre­dedag, woens­dag 1 januari 2020, roept paus Fran­cis­cus op te blijven geloven in de moge­lijk­heid van vrede. Vrede zou niet voort moeten komen uit het bezweren of juist aan­wak­ke­ren van angst, bij­voor­beeld met inzet van kern­wa­pens, maar gebaseerd moeten zijn op weder­zijds ver­trouwen in on­der­lin­ge relaties.

De paus signaleert vre­se­lijke be­proe­vingen van bur­ger­lijke en inter­na­tio­nale con­flic­ten, die vaak nog verer­gerd wor­den door mee­do­gen­loos geweld. ‘Iedere oorlog blijkt in wer­ke­lijk­heid broe­der­moord te zijn, die het project van broe­der­schap zelf, dat staat ge­schre­ven in de roe­ping van de mensen­fa­mi­lie, vernie­tigt’, zegt de paus.

Zeven­tig maal zeven

Paus Fran­cis­cus laat met het evan­ge­lie van Matheus zien dat vrede begint met het vermogen om elkaar te ver­ge­ven. ‘Wij laten ons lei­den door de passage uit het evan­ge­lie die het volgende gesprek tussen Petrus en Jezus weergeeft: “Heer, als mijn broe­der tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan ver­ge­ven? Tot zevenmaal toe?”. En Jezus ant­woordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot ze­ven­tig­maal zevenmaal” (Mat. 18, 21-22). Deze weg van ver­zoe­ning roept ons op in de diepte van ons hart de kracht te vin­den van de ver­ge­ving en het vermogen elkaar als broe­ders en zusters te erkennen. In ver­ge­ving te leren leven doet ons vermogen om vrouwen en mannen van vrede te wor­den, toe­ne­men.’

Geloven in de moge­lijk­heid van vrede

‘Vóór alles gaat het erom te geloven in de moge­lijk­heid van vrede, te geloven dat de ander dezelfde behoefte aan vrede heeft als wij. Hierbij kan ons de liefde van God voor ieder van ons, een bevrij­dende, on­be­grensde, be­lan­ge­loze, on­ver­moei­bare liefde, in­spi­re­ren’, zegt de paus.

Hij wenst iedere persoon toe ‘wanneer hij op deze wereld komt, een bestaan van vrede te kennen en ten volle de belofte van liefde en leven die hij in zich draagt, te mogen ont­wik­ke­len’.

Complete bood­schap van paus Fran­cis­cusGerelateerde nieuwsberichten

zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose