Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe

Zaterdag 6 april - 10.00 uur - Landelijke Inspiratiedag Hilversum

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019

Zaterdag 6 april - Landelijke Inspiratiedag NieuwkuijkKar­di­naal Peter Turkson, hoofd van de di­cas­te­rie in het Vati­caan voor Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling, komt naar Neder­land. Hij zal spreken op de lan­de­lijke in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag voor diaconale vrij­wil­li­gers over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­leving. Aanmel­den voor deze dag kan nog! 

Kar­di­naal Turkson komt op uit­no­di­ging van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie naar Neder­land en wordt ont­van­gen door mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie. Op zater­dag 6 april spreekt hij ook met mgr. De Korte, die aanwe­zig is op de in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag, die geor­ga­ni­seerd wordt door de ge­za­men­lijke bis­dom­men.

Pro­gram­ma

Het ochtend­pro­gramma bestaat uit een eucha­ris­tie­vie­ring en diverse inlei­dingen. Behalve kar­di­naal Turkson spreekt ook Hilde Kieboom, voor­zit­ter van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoor­zit­ter van de KNR. Zij gaan in op nieuwe vormen van ge­meen­schap en hun belang voor diaconie. ’s Middags kunnen de deel­ne­mers in twee rondes work­shops kennis maken met twaalf in­spi­re­rende diaconale projecten uit het hele land.

Aanmel­den kan nog

Vrij­wil­li­gers op het terrein van diakonie en caritas zoals leden van Parochiële Caritas In­stel­lingen, Armen­besturen en werk­groepen voor caritas en diaconie zijn zater­dag van harte welkom. De dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in Abdij Mariënkroon te Nieuwkuik. Deze dag wordt finan­cieel mede moge­lijk gemaakt door Kans­fonds en ook voor een lunch wordt gezorgd. Aanmel­den voor deze dag kan deze week nog via e-mail.

Details

datum: zater­dag 6 april 2019
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk
e-mail: in­spi­ra­tie­dag@bisdomrotter­dam.nl
fol­der: download hier de fol­der

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose