Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe

Zaterdag 6 april - 10.00 uur - Landelijke Inspiratiedag Hilversum

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019

Zaterdag 6 april - Landelijke Inspiratiedag NieuwkuijkKar­di­naal Peter Turkson, hoofd van de di­cas­te­rie in het Vati­caan voor Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling, komt naar Neder­land. Hij zal spreken op de lan­de­lijke in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag voor diaconale vrij­wil­li­gers over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­leving. Aanmel­den voor deze dag kan nog! 

Kar­di­naal Turkson komt op uit­no­di­ging van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie naar Neder­land en wordt ont­van­gen door mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie. Op zater­dag 6 april spreekt hij ook met mgr. De Korte, die aanwe­zig is op de in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag, die geor­ga­ni­seerd wordt door de ge­za­men­lijke bis­dom­men.

Pro­gram­ma

Het ochtend­pro­gramma bestaat uit een eucha­ris­tie­vie­ring en diverse inlei­dingen. Behalve kar­di­naal Turkson spreekt ook Hilde Kieboom, voor­zit­ter van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoor­zit­ter van de KNR. Zij gaan in op nieuwe vormen van ge­meen­schap en hun belang voor diaconie. ’s Middags kunnen de deel­ne­mers in twee rondes work­shops kennis maken met twaalf in­spi­re­rende diaconale projecten uit het hele land.

Aanmel­den kan nog

Vrij­wil­li­gers op het terrein van diakonie en caritas zoals leden van Parochiële Caritas In­stel­lingen, Armen­besturen en werk­groepen voor caritas en diaconie zijn zater­dag van harte welkom. De dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in Abdij Mariënkroon te Nieuwkuik. Deze dag wordt fi­nan­cieel mede moge­lijk gemaakt door Kans­fonds en ook voor een lunch wordt gezorgd. Aanmel­den voor deze dag kan deze week nog via e-mail.

Details

datum: zater­dag 6 april 2019
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk
e-mail: in­spi­ra­tie­dag@bisdomrotter­dam.nl
fol­der: download hier de fol­der

 
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport Fotoreportage
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas” Fotoreportage
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose