Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe

Zaterdag 6 april - 10.00 uur - Landelijke Inspiratiedag Hilversum

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019

Zaterdag 6 april - Landelijke Inspiratiedag NieuwkuijkKar­di­naal Peter Turkson, hoofd van de di­cas­te­rie in het Vati­caan voor Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling, komt naar Neder­land. Hij zal spreken op de lan­de­lijke in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag voor diaconale vrij­wil­li­gers over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­leving. Aanmel­den voor deze dag kan nog! 

Kar­di­naal Turkson komt op uit­no­di­ging van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie naar Neder­land en wordt ont­van­gen door mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie. Op zater­dag 6 april spreekt hij ook met mgr. De Korte, die aanwe­zig is op de in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag, die geor­ga­ni­seerd wordt door de ge­za­men­lijke bis­dom­men.

Pro­gram­ma

Het ochtend­pro­gramma bestaat uit een eucha­ris­tie­vie­ring en diverse inlei­dingen. Behalve kar­di­naal Turkson spreekt ook Hilde Kieboom, voor­zit­ter van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoor­zit­ter van de KNR. Zij gaan in op nieuwe vormen van ge­meen­schap en hun belang voor diaconie. ’s Middags kunnen de deel­ne­mers in twee rondes work­shops kennis maken met twaalf in­spi­re­rende diaconale projecten uit het hele land.

Aanmel­den kan nog

Vrij­wil­li­gers op het terrein van diakonie en caritas zoals leden van Parochiële Caritas In­stel­lingen, Armen­besturen en werk­groepen voor caritas en diaconie zijn zater­dag van harte welkom. De dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in Abdij Mariënkroon te Nieuwkuik. Deze dag wordt fi­nan­cieel mede moge­lijk gemaakt door Kans­fonds en ook voor een lunch wordt gezorgd. Aanmel­den voor deze dag kan deze week nog via e-mail.

Details

datum: zater­dag 6 april 2019
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk
e-mail: in­spi­ra­tie­dag@bisdomrotter­dam.nl
fol­der: download hier de fol­der

 
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uitBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose