Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

Hoofdspreker Kardinaal Turkson

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2019
foto: UNCTAD
Kardinaal Peter Turkson
Kardinaal Peter Turkson

De zeven Neder­landse bis­dom­men or­ga­ni­se­ren op zater­dag 6 april 2019 een lan­de­lijke in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kar­di­naal Peter Turkson, hoofd van de di­cas­te­rie voor Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling in het Vati­caan, spreekt deze dag over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­le­ving.

De dag is bestemd voor vrij­wil­li­gers: leden van PCI-en en armen­besturen, van caritas­werk­groepen en werk­groepen diaconie en wordt gehou­den in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Ochtend­pro­gramma

Het ochtend­pro­gramma bestaat uit een eucha­ris­tie­vie­ring en diverse inlei­dingen. Kar­di­naal Peter Turkson, de kar­di­naal die onder meer de en­cy­cliek Laudato si’ introdu­ceerde, zal spreken over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­le­ving. Hilde Kieboom, voor­zit­ter van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoor­zit­ter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van ge­meen­schap en hun belang voor diaconie.

Middag­pro­gramma

’s Middags kunnen de deel­ne­mers in twee rondes work­shops kennis maken met twaalf in­spi­re­rende diaconale projecten uit het hele land. De in­spi­ra­tie­dag wordt mede moge­lijk gemaakt door een bijdrage van Kans­fonds.

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma volgt, maar belang­stel­len­den kunnen zich nu al aanmel­den via: in­spi­ra­tie­dag@bisdomrotter­dam.nl met vermel­ding van hun werk­plek en functie. Tijdig aanmel­den is aan­be­vo­len gezien de verwachte belang­stel­ling.

 

(rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport Fotoreportage
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas” Fotoreportage
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose