Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

Hoofdspreker Kardinaal Turkson

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2019
foto: UNCTAD
Kardinaal Peter Turkson
Kardinaal Peter Turkson

De zeven Neder­landse bis­dom­men or­ga­ni­se­ren op zater­dag 6 april 2019 een lan­de­lijke in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kar­di­naal Peter Turkson, hoofd van de di­cas­te­rie voor Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling in het Vati­caan, spreekt deze dag over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­le­ving.

De dag is bestemd voor vrij­wil­li­gers: leden van PCI-en en armen­besturen, van caritas­werk­groepen en werk­groepen diaconie en wordt gehou­den in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Ochtend­pro­gramma

Het ochtend­pro­gramma bestaat uit een eucha­ris­tie­vie­ring en diverse inlei­dingen. Kar­di­naal Peter Turkson, de kar­di­naal die onder meer de en­cy­cliek Laudato si’ introdu­ceerde, zal spreken over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­le­ving. Hilde Kieboom, voor­zit­ter van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoor­zit­ter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van ge­meen­schap en hun belang voor diaconie.

Middag­pro­gramma

’s Middags kunnen de deel­ne­mers in twee rondes work­shops kennis maken met twaalf in­spi­re­rende diaconale projecten uit het hele land. De in­spi­ra­tie­dag wordt mede moge­lijk gemaakt door een bijdrage van Kans­fonds.

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma volgt, maar belang­stel­len­den kunnen zich nu al aanmel­den via: in­spi­ra­tie­dag@bisdomrotter­dam.nl met vermel­ding van hun werk­plek en functie. Tijdig aanmel­den is aan­be­vo­len gezien de verwachte belang­stel­ling.

 

(rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uitBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose