Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee boeken over parochievernieuwing

Als God renoveert en Rebuilt

gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2019

Twee boeken over pa­ro­chie­ver­nieu­wing zijn in Neder­landse vertaling ver­sche­nen. Als God renoveert (2014) ver­telt het verhaal van de Canadese Sint Bene­dic­tus­paro­chie van James Mallon pr en zijn team (uitgave door Adveniat). Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale paro­chie­ge­meen­schap (2013) gaat in op de situatie in de Noord-Ameri­kaanse Geboorte­kerk van Michael White pr en pas­to­raal mede­wer­ker Tom Corcoran (uitgave door Betsaida).

De auteurs laten zien hoe een pa­ro­chie kan ver­anderen, als ze bid­dend haar missie her­ontdekt en met Gods hulp in de praktijk gaat brengen. We kunnen veel leren van cultuur­omslag die onze Canadese en Ameri­kaanse broe­ders en zusters al hebben gemaakt.

De auteurs be­schrij­ven geen ‘knip-en-plak’ methode, die we hier zo even kunnen toe­passen. Nee, het gaat om ‘geleefde waar­den’, zoals aan­dacht voor kwali­ta­tief goede muziek, gast­vrij­heid, bete­ke­nis­volle ge­meen­schap, inzet en het benutten van elkaars talenten, inclusief goed lei­der­schap.

De auteurs nodigen ons uit om deze waar­den toe te passen in onze eigen context. Als God renoveert legt in de eerste hoofd­stukken van het boek een sterk theo­lo­gisch fun­dament. Rebuilt daar­en­te­gen is iets prak­tischer van aard en leest daardoor ge­mak­ke­lijker weg.

Hoe dan ook, lees en bespreek beide boeken met uw pas­to­raal team en kern­vrij­wil­li­gers! Om u hierbij te helpen heeft het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit lees­wij­zers ont­wik­keld.

Meer in­for­ma­tie en be­stel­len


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 23 september 2022Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw
vrijdag, 8 juni 2018Uitreiking certificaten Besturencursus
zaterdag, 26 oktober 2013Voortgang reorganisatie naar grotere bestuurlijke eenhedenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose