Bisdom Haarlem-Amsterdam


Voortgang reorganisatie naar grotere bestuurlijke eenheden

Brief aan parochiebesturen, priesters, diakens en pastoraal werkers

gepubliceerd: zaterdag, 26 oktober 2013

Brief - Voortgang van de reorganisatie naar grotere bestuurlijke eenheden“In het najaar van 2012 ont­ving u een ver­volg op de nota Nieuwe Tijden - Nieuwe Wegen uit het jaar 2004. In deze ver­volg­nota vroeg de bis­schop u om met andere kerk­besturen in uw regio in overleg te tre­den om per 1 januari 2014 tot iets grotere bestuur­lijke pa­ro­chie-een­he­den te komen.” Daar­mee begint de brief die woens­dag is verstuurd aan pa­ro­chie­besturen, pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers.

“Vanuit de Dio­ce­sane Com­mis­sie Regio­vor­ming en Kerk­opbouw is er met alle pa­ro­chies contact geweest en zijn u voor­stel­len aan­gereikt. Graag wil ik u met deze brief in­for­meren over de stand van zaken op dit moment.”

De brief is onderver­deeld in de volgende on­der­wer­pen:

  • Waarom grotere pa­ro­chies?
  • Hoever zijn we nu?
  • Personele Unie of fusie?
  • Wat gebeurt er met de gebouwen?

De brief is ondertekend door mgr. J.W.M. Hendriks, Hulp­bis­schop/ Voor­zit­ter van de DCRK.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 23 september 2022Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw
dinsdag, 29 januari 2019Twee boeken over parochievernieuwing
vrijdag, 8 juni 2018Uitreiking certificaten BesturencursusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose