Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op reis naar Wereldjongerendagen Panama

Eerste WJD-gangers vertrokken

gepubliceerd: dinsdag, 15 januari 2019

Zater­dag 12 januari verzamelde de eerste groep WJD-gan­gers zich op het vlieg­veld van Schiphol voor een lange reis van drie weken te Panama, het land waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2019 beleefd en gevierd wor­den door jon­ge­ren vanuit de hele wereld.

Gedurende deze drie weken kunt u op de hoogte blijven van wat de 120 jon­ge­ren vanuit Neder­land beleven via ge­schre­ven ver­slagen, foto’s en video­ver­slagen. Hierbij een kort stukje ge­schie­de­nis over het ontstaan van de WJD. In 1984 nodigde Paus Johannes Paulus II jon­ge­ren vanuit de hele wereld uit om palm­zon­dag in Rome te vieren. Massaal werd op deze uit­no­di­ging inge­gaan. Toen in 1985 in het jaar dat door de VN was uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van de jeugd’ de uit­no­di­ging werd herhaald, kwamen er weer tal­loze jon­ge­ren op af. Deze twee ont­moe­tingen zorg­den er in 1986 voor dat lokaal de eerste offi­cië­le wereld­jon­ge­ren­da­gen wer­den geor­ga­ni­seerd.

Inmiddels zijn er om de 2 à 3 jaar inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen en wordt er in elk bisdom over de hele wereld op palm­zon­dag een lokale wereld­jon­ge­ren­dag geor­ga­ni­seerd. Tijdens de wereld­jon­ge­ren­da­gen komen jon­ge­ren samen om het katho­lie­ke geloof te vieren, de Paus te ont­moe­ten, de wereld­kerk in de hon­der­den ver­schil­lende natio­na­li­teiten te ont­moe­ten, feest te vieren, af te zien en te slapen onder de sterrenhemel. 

Lange reis

Om kwart over zes ver­trok het vliegtuig vanuit Neder­land rich­ting Istanbul, waar we onze overstap naar Panama had­den. Een vlucht van circa vier uur, voor­zien van een creatieve manier van de vei­lig­heidsin­struc­ties in de vorm van lego­poppetjes, film­ma­te­riaal en een heer­lijke maal­tijd. De overstap op Istanbul bedroeg ongeveer twee uur. Toen begon de lange vlucht van ongeveer 18 uur over de oceaan naar Panama met nog een tussenstop op Bogota (Colombia). Aan­ge­ko­men in Panama moesten we nog ongeveer vijf uur reizen naar onze gast­ge­zinnen in Sona. Na 35 uur zat onze reis er op en wer­den we harte­lijk ont­van­gen door onze gast­ge­zinnen.

Al meteen werd de Panamese gast­vrij­heid zicht­baar in het vreugde en en­thou­sias­me van de pa­ro­chi­anen. We wer­den binnen­ge­haald alsof we filmsterren waren of een gou­den plak op de Olympische Spelen in de wacht had­den gesleept. Een erenhaag van duizend tele­foontjes, gejuich en ge-high-five. Als kers op de taart werd er vuur­werk afgestoken en vanaf een podium ons welkom geheten. We zou­den de zon­dagsmis nog vieren en waar we dachten een korte Mis te vieren werd dat een Mis aan­ge­vuld met swingende Panamese lie­de­ren waar alle pa­ro­chi­anen let­ter­lijk de Mis met ons meevier­den. Dat werd moge­lijk door onze Colombiaanse pries­ter Mauricio Menesses (aarts­bis­dom) die live de mis­de­len ver­taalde. Een warm bad van ont­vangst.

Geen rust

Aanvanke­lijk was er een rust­dag inge­pland om bij te komen van de lange reis, maar de pa­ro­chi­anen in Sona had­den in hun en­thou­sias­me toch een heel pro­gram­ma voor ons uit­ge­werkt. Met een grote of iets kleinere jetlag en nog niet helemaal geacclimatiseerd (het is hier over­dag 35 gra­den) namen onze jon­ge­ren deel aan de ac­ti­vi­teiten die voor ons waren geor­ga­ni­seerd. We be­gon­nen de dag met de Heilige Mis en eigen­lijk hebben we de hele dag steeds met veel gedans gebe­den.

Het hoogte­punt was een pro­ces­sie met de heilige van de pa­ro­chie: Martin de Porres. Een monnik die veel mensen heeft genezen en op wiens voor­spraak nog steeds gene­zingen plaats­vin­den. Vandaag ver­trok ook de tweede groep vanuit Neder­land naar Panama. Zij had­den één voor­deel dat ze een recht­streekse vlucht van ongeveer elf uur had­den. Toch was het ook voor hen een lange reis, pas tegen enen ’s nachts (7.00 uur Neder­landse tijd) kwamen ze bij hun gast­ge­zin aan. Met een­zelfde vreugde wer­den ze ont­van­gen door de Panamezen.

Carolien Hoogen­boom

Foto’sGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose