Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Op reis naar Wereldjongerendagen Panama

Eerste WJD-gangers vertrokken

gepubliceerd: dinsdag, 15 januari 2019

Zater­dag 12 janu­ari verzamelde de eerste groep WJD-gangers zich op het vlieg­veld van Schiphol voor een lange reis van drie weken te Panama, het land waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2019 beleefd en gevierd wor­den door jon­ge­ren vanuit de hele wereld.

Gedurende deze drie weken kunt u op de hoogte blijven van wat de 120 jon­ge­ren vanuit Neder­land beleven via ge­schre­ven ver­slagen, foto’s en video­ver­slagen. Hierbij een kort stukje ge­schie­de­nis over het ontstaan van de WJD. In 1984 nodigde Paus Johannes Paulus II jon­ge­ren vanuit de hele wereld uit om palm­zon­dag in Rome te vieren. Massaal werd op deze uit­no­di­ging ingegaan. Toen in 1985 in het jaar dat door de VN was uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van de jeugd’ de uit­no­di­ging werd herhaald, kwamen er weer talloze jon­ge­ren op af. Deze twee ont­moe­tingen zorg­den er in 1986 voor dat lokaal de eerste officiële wereld­jon­ge­ren­da­gen wer­den geor­ga­ni­seerd.

Inmiddels zijn er om de 2 à 3 jaar inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen en wordt er in elk bisdom over de hele wereld op palm­zon­dag een lokale wereld­jon­ge­ren­dag geor­ga­ni­seerd. Tijdens de wereld­jon­ge­ren­da­gen komen jon­ge­ren samen om het katho­lie­ke geloof te vieren, de Paus te ontmoeten, de wereld­kerk in de honder­den ver­schil­lende natio­na­li­teiten te ontmoeten, feest te vieren, af te zien en te slapen onder de sterrenhemel. 

Lange reis

Om kwart over zes vertrok het vliegtuig vanuit Neder­land rich­ting Istanbul, waar we onze overstap naar Panama had­den. Een vlucht van circa vier uur, voorzien van een creatieve manier van de vei­lig­heidsinstructies in de vorm van legopoppetjes, film­ma­te­riaal en een heer­lijke maal­tijd. De overstap op Istanbul bedroeg ongeveer twee uur. Toen begon de lange vlucht van ongeveer 18 uur over de oceaan naar Panama met nog een tussenstop op Bogota (Colombia). Aan­ge­ko­men in Panama moesten we nog ongeveer vijf uur reizen naar onze gastgezinnen in Sona. Na 35 uur zat onze reis er op en wer­den we harte­lijk ontvangen door onze gastgezinnen.

Al meteen werd de Panamese gast­vrij­heid zicht­baar in het vreugde en en­thou­sias­me van de pa­ro­chi­anen. We wer­den binnengehaald alsof we filmsterren waren of een gou­den plak op de Olympische Spelen in de wacht had­den gesleept. Een erenhaag van duizend tele­foontjes, gejuich en ge-high-five. Als kers op de taart werd er vuur­werk afgestoken en vanaf een podium ons welkom geheten. We zou­den de zon­dagsmis nog vieren en waar we dachten een korte Mis te vieren werd dat een Mis aangevuld met swingende Panamese liederen waar alle pa­ro­chi­anen let­ter­lijk de Mis met ons meevier­den. Dat werd moge­lijk door onze Colombiaanse priester Mauricio Menesses (aarts­bis­dom) die live de mis­de­len vertaalde. Een warm bad van ontvangst.

Geen rust

Aanvanke­lijk was er een rust­dag inge­pland om bij te komen van de lange reis, maar de pa­ro­chi­anen in Sona had­den in hun en­thou­sias­me toch een heel pro­gram­ma voor ons uit­ge­werkt. Met een grote of iets kleinere jetlag en nog niet helemaal geacclimatiseerd (het is hier over­dag 35 gra­den) namen onze jon­ge­ren deel aan de ac­ti­vi­teiten die voor ons waren geor­ga­ni­seerd. We begonnen de dag met de Heilige Mis en eigen­lijk hebben we de hele dag steeds met veel gedans gebe­den.

Het hoogte­punt was een processie met de heilige van de pa­ro­chie: Martin de Porres. Een monnik die veel mensen heeft genezen en op wiens voor­spraak nog steeds gene­zingen plaats­vin­den. Vandaag vertrok ook de tweede groep vanuit Neder­land naar Panama. Zij had­den één voor­deel dat ze een recht­streekse vlucht van ongeveer elf uur had­den. Toch was het ook voor hen een lange reis, pas tegen enen ’s nachts (7.00 uur Neder­landse tijd) kwamen ze bij hun gastgezin aan. Met eenzelfde vreugde wer­den ze ontvangen door de Panamezen.

Carolien Hoogen­boom

Foto’sGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 21 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut Fotoreportage
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden Fotoreportage
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk Fotoreportage
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
maandag, 11 maart 2019The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose