Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap Werelddag van de Armen

Roepen, antwoorden, bevrijden

gepubliceerd: woensdag, 14 november 2018
foto: Osservatore Romano
Paus Franciscus tijdens de eerste Werelddag van de Armen in 2017
Paus Franciscus tijdens de eerste Werelddag van de Armen in 2017

In zijn bood­schap voor de Tweede Wereld­dag van de Armen, zon­dag 18 no­vem­ber, neemt paus Fran­cis­cus psalm 34 vers 7 als uitgangs­punt: ‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’. ‘Vandaag maakt deze psalm het ook ons, die door zoveel vormen van armoede zijn omgeven moge­lijk te begrijpen wie de ware armen zijn’, schrijft de paus.

De psalm karakte­riseert de hou­ding van de arme en zijn ver­hou­ding met God met drie werkwoor­den: roepen, ant­woor­den en bevrij­den. Paus Fran­cis­cus werkt deze woor­den in zijn bood­schap een voor een uit. ‘De toestand van armoede kan niet met één woord wor­den be­schre­ven, maar wordt een kreet die door de hemelen heen gaat en God bereikt. Wat drukt de kreet van de arme anders uit dan zijn lij­den en een­zaam­heid, zijn desillusie en hoop? Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog stijgt tot voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons on­ver­schil­lig en onaan­ge­daan laat?’, vraagt de paus naar aan­lei­ding van het woord ‘roepen’.

Een klein ant­woord

De arme roept en God luistert niet alleen, Hij ant­woordt: ‘Het ant­woord van God aan de arme is altijd een ingreep van heil om de won­den van ziel en lichaam te helen, om de ge­rech­tig­heid te her­stel­len en te helpen het leven met waar­dig­heid weer op te nemen. Het ant­woord van God is ook een oproep voor wie ook maar in Hem gelooft, om evenzo te doen binnen de grenzen van het men­se­lijke. De Wereld­dag van de Armen wil een klein ant­woord zijn dat vanuit de hele, over de wereld verspreide, Kerk zich richt tot alle armen van ieder land, opdat zij niet denken dat hun kreet in het luchtle­dige is terecht­ge­ko­men’, zegt paus Fran­cis­cus.

En over het derde werk­woord ‘bevrij­den’: ‘De arme van de Bijbel leeft met de zeker­heid dat God ten gunste van hem ingrijpt om hem zijn waar­dig­heid terug te geven. Armoede wordt niet gezocht, maar veroor­zaakt door egoïsme, hoogmoed, heb­zucht en onge­rech­tig­heid. Kwaden die zo oud zijn als de mens, maar nog altijd zon­den die zoveel on­schul­digen treffen en lei­den tot dra­ma­tische maat­schap­pe­lijke con­se­quenties. De han­de­ling waar­mee de Heer bevrijdt, is een daad van heil voor al degenen die Hem hun verdriet en angst hebben getoond. De gevangen­schap van de armoede wordt doorbroken door de kracht van Gods ingrijpen.’

Eten en verza­digd wor­den

Paus Fran­cis­cus roept er toe op dat net als in het voor­gaande jaar ook op deze Tweede Wereld­dag van de Armen in vele bis­dom­men mensen elkaar ont­moe­ten tij­dens een maal­tijd. ‘Wij wor­den uit­ge­no­digd een concrete vorm te geven aan de woor­den van de psalm: “De armen zullen eten en verza­digd wor­den” (Ps. 22, 27).’

(over­ge­no­men van rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uitBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose