Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimstocht Vastenactie 2019

Wandelen over water

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

Het is inmiddels een traditie, de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie-Pelgrims­tocht. Voor de negende keer staat de pelgrimage op het pro­gram­ma. En zoals altijd is de wandel­tocht bedoeld om ener­zijds geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vas­ten­ac­tie en ander­zijds om met elkaar na te denken over onze levens­wij­ze hier en de invloed die dat heeft op onze mede­mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Het gaat in de Vas­ten­ac­tie­cam­pagne van 2019 over water. Water is de be­lang­rijk­ste bron van leven. ‘Wandelen over water’ is in 2019 het motto van de Pelgrims­tocht. Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Am­ster­dam. Vanuit en in de omge­ving van Weesp.

Levend Water

Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het oude Wesepa, dat te verklaren is als samen­stel­ling van de oude Indo-Europese woor­den ‘wis’ (= weg­stro­men) en ‘apa’ (= water). Weesp, Wesepa, stromend water. De naam van de pa­ro­chie van Weesp, Muiden en Muider­berg sluit daar goed bij aan: Pa­ro­chie van het Levend Water.

Vanuit Weesp maken we drie rond­wan­de­lingen (circa 20 km per wan­de­ling) rich­ting Muiden, Muider­berg en Naar­den, rich­ting Abcoude en Driemond, rich­ting Nederhorst ten Berg en Ankeveen. Onderweg hou­den we een aantal malen een be­zin­nings­mo­ment, in een kerk of zo maar, ergens op een uit­no­di­gende plek in het land­schap. En don­der­dag- en vrij­dag­avond hebben we nog een boeiende afslui­ting van de dag.

Donder­dag 11 t/m zater­dag 13 april 2019

Noteer alvast de data van de Pelgrims­tocht Vas­ten­ac­tie 2019. Deze wordt gehou­den van don­der­dag 11 tot en met zater­dag 13 april 2019, in de voorlaatste week van de Vasten­tijd (Pasen 2019 valt op zon­dag 21 april).

In no­vem­ber 2018 volgt er meer in­for­ma­tie op de web­si­te www.vas­ten­ac­tie.nl. Over het precieze pro­gram­ma, over over­nach­tings­moge­lijk­heden, over hoe mensen zich kunnen opgeven om deel te nemen, over de kosten, kortom over alles wat u wilt weten om mee te wan­de­len. De leden van de parochiële werk­groep Pelgrims­tocht Vas­ten­ac­tie van de Pa­ro­chie van Levend Water (Weesp, Muiden, Muider­berg) die samen met Vas­ten­ac­tie de tocht or­ga­ni­se­ren, hopen na­tuur­lijk dat veel mensen mee zullen gaan om te ‘wan­de­len over water’.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose