Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van de Caritas - Armoede

Zaterdag 7 april - 10.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 27 maart 2018

De crisis is voorbij. De economie bloeit en groeit. De arbeids­markt staat onder druk. Maar... de armoede neemt toe. Het blijkt hardnekki­ger dan ooit. We­reld­wijd zijn er meer miljonairs, terwijl de armoede niet afneemt.

Ook verschijnt er een nieuwe twee­de­ling in onze samen­le­ving. Aan de ene kant mensen die precies weten hoe alles werkt, en aan de andere kant mensen die nau­we­lijks meer zicht hebben op wat er gebeurt. Daarom dat op de Dag van de Caritas uw aan­dacht gevraagd wordt voor de strijd tegen armoede.

Het gezicht van armoede

Hoe ziet armoede er te­gen­woor­dig uit? Hoe komen wij het als kerk en als caritas op het spoor? En wat kunnen en moeten wij doen? Jan Maassen, coördinator van de caritas van het bisdom Rotter­dam, gaat in op deze vragen. In vijf work­shops, met ver­schil­lende on­der­wer­pen, wor­den ons ideeën aan­gereikt en gaan we met elkaar in gesprek over wat ons te doen staat. Aan het eind wordt de bro­chu­re Samen tegen Armoede uit­gereikt. In die bro­chu­re vindt u, naast ach­ter­grondin­for­ma­tie, ook allerlei concrete tips en sug­ges­ties.

Pro­gram­ma

Brochure - Samen tegen armoede
Bro­chu­re - Samen tegen armoede
9.15 uur Moge­lijk­heid tot bijwonen H.Mis
10.00 uur Opening en welkom
10.10 uur Inlei­ding door Jan Maassen, coördinator caritas bisdom Rotter­dam
10.45 uur Work­shopsronde 1
11.45 uur Work­shopsronde 2
12.30 uur Plenair
12.45 uur Afslui­ting en na afloop lunch
13.30 uur Moge­lijk­heid tot rond­lei­ding over het Hei­lig­dom

Work­shops

  1. Napraten met de inlei­der Jan Maassen over armoede
  2. Bewaar het erf­deel: pre­sen­ta­tie van de V3 cursus: Kor Berghuis
  3. Nood­hulp en Nood­fondsen: door Burret Olde (Kerk in Actie)
  4. Activeer je pa­ro­chie: door diaken Gert Jan van der Wal
  5. Inves­teer! door Annemarie de Wit (Kans­fonds)
  6. Bemid­de­ling: als een aan­vraag voor hulp niet klopt? Mw. Gruisen

Prak­tisch

De dag begint om 10.00 uur.
Om 09.15 uur is er gelegen­heid voor de H. Mis.
De dag wordt af­ge­slo­ten met een lunch om 13.00 uur.
Soep en een kroket wor­den u aan­ge­bo­den.

De plaats is het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum te Heiloo, Hoogeweg 65.
Parkeren kunt u op de par­keer­plaats op de Kapellaan.

Aanmel­den gaarne via: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose