Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van de Caritas - Armoede

Zaterdag 7 april - 10.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 27 maart 2018

De crisis is voorbij. De economie bloeit en groeit. De arbeids­markt staat onder druk. Maar... de armoede neemt toe. Het blijkt hardnekki­ger dan ooit. We­reld­wijd zijn er meer miljonairs, terwijl de armoede niet afneemt.

Ook verschijnt er een nieuwe twee­de­ling in onze samen­le­ving. Aan de ene kant mensen die precies weten hoe alles werkt, en aan de andere kant mensen die nau­we­lijks meer zicht hebben op wat er gebeurt. Daarom dat op de Dag van de Caritas uw aan­dacht gevraagd wordt voor de strijd tegen armoede.

Het gezicht van armoede

Hoe ziet armoede er te­gen­woor­dig uit? Hoe komen wij het als kerk en als caritas op het spoor? En wat kunnen en moeten wij doen? Jan Maassen, coördinator van de caritas van het bisdom Rotter­dam, gaat in op deze vragen. In vijf work­shops, met ver­schil­lende on­der­wer­pen, wor­den ons ideeën aan­gereikt en gaan we met elkaar in gesprek over wat ons te doen staat. Aan het eind wordt de bro­chu­re Samen tegen Armoede uit­gereikt. In die bro­chu­re vindt u, naast ach­ter­grondin­for­ma­tie, ook allerlei concrete tips en sug­ges­ties.

Pro­gram­ma

Brochure - Samen tegen armoede
Bro­chu­re - Samen tegen armoede
9.15 uur Moge­lijk­heid tot bijwonen H.Mis
10.00 uur Opening en welkom
10.10 uur Inlei­ding door Jan Maassen, coördinator caritas bisdom Rotter­dam
10.45 uur Work­shopsronde 1
11.45 uur Work­shopsronde 2
12.30 uur Plenair
12.45 uur Afslui­ting en na afloop lunch
13.30 uur Moge­lijk­heid tot rond­lei­ding over het Hei­lig­dom

Work­shops

  1. Napraten met de inlei­der Jan Maassen over armoede
  2. Bewaar het erf­deel: pre­sen­ta­tie van de V3 cursus: Kor Berghuis
  3. Nood­hulp en Nood­fondsen: door Burret Olde (Kerk in Actie)
  4. Activeer je pa­ro­chie: door diaken Gert Jan van der Wal
  5. Inves­teer! door Annemarie de Wit (Kans­fonds)
  6. Bemid­de­ling: als een aan­vraag voor hulp niet klopt? Mw. Gruisen

Prak­tisch

De dag begint om 10.00 uur.
Om 09.15 uur is er gelegen­heid voor de H. Mis.
De dag wordt af­ge­slo­ten met een lunch om 13.00 uur.
Soep en een kroket wor­den u aan­ge­bo­den.

De plaats is het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum te Heiloo, Hoogeweg 65.
Parkeren kunt u op de par­keer­plaats op de Kapellaan.

Aanmel­den gaarne via: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nlGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uitBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose