Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de migranten en vluchtelingen

Boodschap van paus Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 11 januari 2018
foto: Jeffrey Bruno / Aleteia
Werelddag van de migranten en vluchtelingen

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluch­te­lingen roept paus Fran­cis­cus opnieuw op tot aan­dacht voor deze kwets­ba­re groepen. De paus vraagt mi­gran­ten en vluch­te­lingen op te nemen, te be­scher­men, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereld­lei­ders.

De Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluchte­lin­gen wordt door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar gevierd op zon­dag 14 januari.

Paus Fran­cis­cus wijst er in zijn bood­schap op ‘dat iedere vreem­de­ling die op onze deur klopt een gelegen­heid biedt om Jezus Christus te ont­moe­ten’. ‘De Kerk is bereid het voor­touw te nemen over­een­koms­tig haar pas­to­rale tra­di­tie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste re­sul­taten te bereiken is de bijdrage van de poli­tieke ge­meen­schap en van de bur­ger­maat­schap­pij, ieder over­een­koms­tig de eigen verant­woor­de­lijk­he­den, onmis­baar’.

Twee wereld­over­een­komsten in 2018

Hij werkt in zijn bood­schap de vier werkwoor­den opnemen, be­scher­men, steunen en integreren ver­der uit en herinnert poli­tieke lei­ders aan de top­con­fe­ren­tie die in 2016 in New York is gehou­den. Daar ‘hebben de wereld­lei­ders dui­de­lijk hun wil tot uitdruk­king gebracht om zich volle­dig in te zetten ten gunste van de mi­gran­ten en de vluch­te­lingen om hun leven te red­den en hun rechten te be­scher­men door deze verant­woor­de­lijk­heid op wereld­ni­veau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereld­over­een­komsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluch­te­lingen en één be­tref­fen­de de mi­gran­ten.’

De paus vraagt om de concrete maat­regelen die hij in de vier werkwoor­den tot uitdruk­king heeft gebracht waar moge­lijk te delen ‘met allen die op poli­tiek en maat­schap­pe­lijk vlak werk­zaam zijn en betrokken zijn – of erin geïn­te­res­seerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal lei­den tot de goed­keu­ring van de twee wereld­over­een­komsten.’

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uitBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose