Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste Werelddag van de armen

Zondag 19 november

gepubliceerd: woensdag, 8 november 2017

Zondag 19 no­vem­ber is de eerste Wereld­dag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Fran­cis­cus ingesteld maar werd al aan­ge­kon­digd bij het eind van het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid in 2016. In zijn bood­schap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden. 

“Kin­de­ren, wij moeten niet lief­heb­ben met woor­den en leuzen, maar met concrete daden” (1 Johannes 3,18), zo citeert paus Fran­cis­cus uit een brief van de apostel Johannes: ‘Deze woor­den brengen een opdracht tot uitdruk­king die geen enkele christen mag negeren.’

De paus nodigt heel de Kerk en mensen van goede wil uit om op de Wereld­dag van de Armen ‘hun blik gericht te hou­den op allen die hun han­den uitstrekken en om hulp schreeuwen en om soli­da­ri­teit vragen. Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’

Onze Vader

De Heilige vader wil graag dat de chris­te­lijke ge­meen­schappen in de week die voorafgaat aan de Wereld­dag van de Armen al momenten van ont­moe­ting en vriend­schap, soli­da­ri­teit en concrete hulp creëren. Hij vraagt met nadruk dat alles wat wordt geor­ga­ni­seerd gedragen zal wor­den door het gebed, dit met een ver­wij­zing naar het Onze Vader: ‘Laten wij niet vergeten dat het Onze Vader het gebed van de armen is. Het vragen om brood brengt immers tot uitdruk­king het ver­trouwen op God voor de eerste behoeften van ons leven. Alles wat Jezus ons heeft geleerd met dit gebed, wordt door de kreet van wie lijdt onder de ongewis­heid van het bestaan en het gebrek aan het nood­za­ke­lijke, tot uitdruk­king gebracht en samen­ge­vat.’

Paus Fran­cis­cus spreekt tot slot de wens uit dat ‘deze nieuwe Wereld­dag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zal zijn om steeds meer ervan overtuigd te zijn dat delen met de armen het ons moge­lijk maakt het evan­ge­lie in zijn diepste waar­heid te begrijpen. De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evan­ge­lie te aan­vaar­den en te beleven.’

Voor­bede

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is voor de 19e no­vem­ber de volgende voor­bede be­schik­baar om onder meer in de vie­rin­gen samen te bid­den voor de armen:

Dat de mate­rië­le rijkdom van de wereld eer­lijk ver­deeld wordt en niemand honger moet lij­den, dat door onze zorg­zaam­heid armen uit hun isole­ment wor­den gehaald en daad­wer­ke­lijk geholpen, dat ontheem­den onder ons een thuis en vei­lig­heid krijgen, en dat de harten van allen ontvanke­lijk wor­den voor de rijkdom van Christus.

Laat ons bid­den...

Bood­schap van paus Fran­cis­cus

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
donderdag, 11 januari 2018Werelddag van de migranten en vluchtelingenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose