Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’

gepubliceerd: zaterdag, 15 november 2014

Zes kan­di­da­ten ont­vingen op 15 no­vem­ber de H. Diaken­wij­ding uit han­den van mgr. dr. Jozef Punt in de H. Vitus­kerk in Hilversum. Door de res­tau­ra­tie van de Bavo­kathe­draal in Haar­lem moest wor­den uitgeweken naar -zoals mgr. Punt het gekscherend noemde- ‘toch een beetje de ka­the­draal van Het Gooi’.

Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’Vier kan­di­da­ten wer­den tot per­ma­nent diaken gewijd, twee anderen wer­den diaken gewijd met het oog op hun pries­ter­wij­ding op zater­dag na Pink­ste­ren van het komend jaar. Een mooie sfeer­volle plech­tig­heid, die velen bijeen bracht en waarbij onder meer mgr. J. Hendriks en mgr. J. van Burg­ste­den concele­breer­den.

Per­ma­nent dia­ko­naat

De kan­di­da­ten voor het per­ma­nent dia­ko­naat waren van heel ver­schil­lende ach­ter­grond: Paul Bindels is directeur-eige­naar van een machine­fabriek en wordt onbezol­digd diaken, Rob Polet is als diaken werk­zaam in de Sint Nicolaas­basiliek en de binnen­stads­pa­ro­chie van Am­ster­dam, Toon Jorink is aange­steld in een aantal dorpen in West-Friesland: Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Waarland, Eric Wiss werkt als gees­te­lijk ver­zor­ger in zorg­in­stel­lingen van de Stich­ting Sint Jacob in Haar­lem.

‘Transeünt’ dia­ko­naat

De beide ‘transeünt’ diakens - die ‘over­gaan naar’ het pries­ter­schap - waren Andrea Geria, werk­zaam in de pa­ro­chies in het Gooi van Blaricum en Huizen, Bussum en Naar­den, en Marco Cavagnaro die in Hoorn en omge­ving is aan­ge­steld. Deze laatste twee nieuwe diakens volgen de Neocate­chumenale Weg (Re­demp­to­ris Mater­semi­narie) en hebben in De Tilten­berg gestu­deerd.

Homilie

De Bis­schop wees er in zijn homilie op dat iedere dienst in de Kerk, dus ook het dia­ko­naat, gebaseerd is op drie pijlers: het geloof, de liefde en het gebed. Die drie pijlers maken het dia­ko­naat tot een waarach­tige her­der­lijke dienst en moeten ook voort­durend wor­den gevoed.

Van harte wensen we de nieuwe diakens proficiat.

(het ver­slag komt groten­deels van mgr. Hendriks - www.arsacal.nl; de foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose