Bisdom Haarlem-Amsterdam


Twee nieuwe priesters gewijd

Johannes van Voorst en Mario Agius

gepubliceerd: zaterdag, 14 juni 2014

Op de feest­dag van de heilige Liduina, 14 juni, wer­den in de Haar­lemse ka­the­draal door mgr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, twee nieuwe pries­ters gewijd. Het zijn Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst.

foto’s: Wim Koopman
Priesterwijding 2014

De ka­the­draal was over­vol met mee­levende gelo­vi­gen, waar­on­der op­val­lend veel jon­ge­ren. Nogal wat mensen kon­den geen zit­plaats meer vin­den of moesten genoegen nemen met een bankje in een van de zij­ka­pellen. Dat deed niets af aan het fees­te­lij­ke karakter van het gebeuren, integen­deel: de grote belang­stelling en de prach­tige vie­ring met de mooie zang van het ka­the­drale koor droegen alleen maar bij aan de feeste­lijk­heid en de dank­baar­heid om twee nieuwe pries­ters.

Homilie

De bis­schop ver­telde in zijn homilie verschil­lende erva­ringen die lieten zien hoe mooi het pries­ter­schap is en hoe diep dit gaat: de pries­ter mag het werk van Jezus Christus voort­zetten, Zijn ver­ge­ving schenken. Hij hield de wij­de­lin­gen voor dat het essentieel is dat zij een persoon­lijke, levende band met Christus hebben en onder­hou­den. Zonder die band van hart tot hart, zon­der innig gebed is het pries­ter­schap van een pries­ter in gevaar. Hij vroeg de wij­de­lin­gen daarom heel bij­zon­der om trouw te zijn.

Na afloop van de wij­ding maakten vele mensen gebruik van de gelegen­heid om de neo­misten te fe­li­ci­te­ren en hun zegen te vragen.

Mario Agius

Mario Agius is afkoms­tig uit Malta en heeft vanuit het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie de studie aan de Tilten­berg gevolgd met intineranties (missie-jaar) in onder meer Zuid-Afrika.

Johannes van Voorst

Johannes heeft een deel van zijn theo­lo­gie studie in de Verenigde Staten (Steubenville), De Tilten­berg en Oos­ten­rijk gedaan, na een jaar aan de TU Delft te hebben gestu­deerd. Hij is met 25 jaren de jongste pries­ter van Neder­land.

Gebed gevraagd

Wij bevelen de nieuwe pries­ters van harte aan in uw gebed!Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose